Veranderingen in het pastoraal team Rechter Maasoever

Aan de parochianen van
de parochiefederatie
Rotterdam Rechter Maasoever                                                                Rotterdam, 29 mei 2019

Geachte parochianen, dames en heren,

Ik vraag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling met betrekking tot het pastoraal team van uw parochiefederatie.

De pastorale zorg voor uw gemeenschappen is door de bisschop toevertrouwd aan een pastoraal team.
De leden van het team werken gezamenlijk aan de opbouw en uitbouw van uw parochiefederatie.
Hier past dank voor hun inzet door de jaren heen.

Helaas is de federatie getroffen door een zware slag: het plosteling overlijden van plebaan Chris Bergs, die met grote inzet een belangrijke bijdrag leverde aan de pastoraal van uw federatie.
Wij zullen hem missen.

Sinds januari 2014 is mevrouw pastoraal werker Gerda Martens in uw federatie actief (vanaf november 2010 in de parochie De Vier Evangelisten).
In die jaren heeft zij zich naar beste vermogen ingezet voor uw gemeenschap en in woord en daad het Evangelie in uw midden verkondigd.
Daar zijn wij haar veel dank voor verschuldigd. Met deze brief kondig ik U het vertrek aan van mevrouw Martens per 1 juli 2019.
Mevrouw Martens heeft een aanstelling aanvaard in het pastoraal team van de parochie Sint Christoffel te Rotterdam.
Ik besef dat U de inzet en persoonlijkheid van mevrouw Martens zult gaan missen.

Met vertrouwen wil ik de komst aankondigen van twee nieuwe teamleden ter versterking van het team.
Per 1 juni 2019 zal de bisschop mevrouw C.M.T.M. (Margriet) van der Zwaan-Arends aanstellen (0.4fte), in ieder geval tot 1 januari 2020. Per 1 juli 2019 zal de bisschop bovendien mevrouw D.W.M.(Desiree) Bühler aanstellen (0.5fte), in ieder geval tot 1 juli 2021. Beide dames hebben ruime ervaring in de pacochiële pastoraal en zullen zich van harte inzetten voor uw federatie.

Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van mevrouw Martens, mevrouw Van der Zwaan en mevrouw Bühler én voor het pastoraal team van uw parochie
dat zich inzet voor het welslagen van de pastoraal in uw geloofsgemeenschappen.

De opvolging van pastoor Bergs blijft onze aandacht houden

Met vriendelijke groet,

R.Peeters
Hoofd personeelszaken