Priesterwijding zaterdag 2 juni 2018


MGR. VAN DEN HENDE WIJDT DAAN HUNTJENS TOT PRIESTER
Daan Huntjens ontving zijn vorming via Centrum Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.

Op zaterdag 2 juni zal Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Daan Huntjens tot priester wijden.
De wijding vindt plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam.

De viering begint om 11.00 uur.

Voorafgaand aan de eucharistieviering is het tussen 10.00 uur en 10.45 uur mogelijk het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (Mariakapel links achterin de kerk).
Na afloop van de viering is er gelegenheid om de nieuwe priester en elkaar te ontmoeten.

Mgr. Van den Hende vraagt om in de tijd van voorbereiding te bidden voor de wijdingskandidaat. “Moge God, die het goede werk in hem is begonnen, het zelf tot voltooiing brengen.
Laten we, zeker in dit Jaar van Gebed, tevens bidden dat zijn antwoord op de roepstem van de Heer ook anderen mag inspireren.
Het is belangrijk dat wij als Kerk voortdurend blijven bidden om een nieuwe generatie priesters en diakens met het oog op de voortgang van de Kerk in ons bisdom.”

Bisdom Rotterdam 10-05-2018

Afdrukken E-mail