Jaar van Gebed Annus orationis

bidden 2

Tijdens de Bisdombedevaart naar Rome heeft onze bisschop voor ons bisdom Rotterdam een ‘Jaar van Gebed’ afgekondigd.
Dit jaar begint op zondag 3 december, de Eerste Zondag van de Advent.
In onze kathedraal zullen we in de loop van de tijd op gepaste manier aandacht besteden aan dit jaar. Jezus Zelf zegt ons immers al: ‘Volhardt in het gebed’ .
 
Bidden doen we allemaal wel, maar erin volharden is een ander verhaal.
Daarom is het goed dat we in dit komend themajaar meer stilstaan bij het gebed en het ook in praktijk brengen.
De bisschop noemt allerlei vormen van gebed die wij kunnen praktiseren.
 
Het persoonlijk gebed; het gemeenschappelijk gebed dat zijn hoogtepunt vindt in de viering van de H. Eucharistie; het Getijdengebed (brevier) ; het Rozenkransgebed; de Eucharistische aanbidding.
We hopen dat het Jaar van het gebed voor ons allen een verdieping mag betekenen in onze relatie met Christus, Maria en de heiligen, maar natuurlijk ook met elkaar.
Gebed verbindt ons ook. Misschien wat minder vergaderen, wat meer bidden. Wat minder gepraat, wat meer gesprek met God. Mijn God, wat een zegen!

Plebaan Chr.N. Bergs
03-12-2017

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/netwerk-van-liefde-nieuws/voorleesbrief-mgr-van-den-hende-over-het-jaar-van-gebed