Bisdom bedevaart naar Rome: intervieuw vicaris-generaal Tjeerd Visser

Hoe mooi is het om mee te gaan met deze bedevaart?
Er is een aantal redenen om mee te gaan op bedevaart. Op de eerste plaats is het voeding voor je persoonlijke geloof. Op bedevaart gaan is een doorbreking van je dagelijkse routine. Je stapt daar even uit om je te laven aan plekken die belangrijk zijn voor ons geloof. In Rome zijn dat onder meer de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Op de tweede plaats, geloven doe je vaak thuis in een kleinere groep en in Rome zie je dat je deel bent van de Wereldkerk. Dat is bemoedigend. En het kan ook uitdagen: hoe zijn we kerk in Nederland en hoe goed kennen we elkaar?
 
Het thema is: bouwen aan een netwerk van liefde. Doordat je op bedevaart gaat, niet alleen met je eigen parochie maar ook met mensen uit andere delen van het bisdom, bouw je aan de gemeenschap van de Kerk in onze regio. Je mag jezelf onderdeel weten van de gemeenschap. Je mag daarop leunen en je mag jouw bijdrage geven. De bedevaart kan helpen om het netwerk op te bouwen en ook de vraag stellen hoe dat thuis in de parochie verder kan gaan.
 
Hoe zijn de reacties?
We hebben grotere en kleinere bijeenkomsten gehouden in parochies en telkens bleek dat mensen heel erg enthousiast zijn. ‘Wat een mooi programma’, hoorden we veel mensen zeggen. De bijeenkomsten hebben mensen geholpen om te besluiten om wel of niet mee te gaan. Sommigen moesten het besluit nog nemen, anderen wisten al dat ze mee zouden gaan en werden bevestigd in die keuze. We merken dat veel mensen al eerder in Rome zijn geweest, en de stad dus ook al wel kennen, maar nu juist als pelgrim Rome willen bezoeken. Daar ligt de nadruk op bij deze bedevaart.
 
We vieren dagelijks de eucharistie telkens in een van de belangrijke kerken van Rome, waaronder de Sint Pieter. Natuurlijk gaan we ook op audiëntie bij de paus. In deelgroepen maken we een aantal wandelingen langs plekken die voor ons geloof van betekenis zijn. Dat zijn natuurlijk mooie momenten om vanuit je geloof met elkaar in gesprek te gaan over wat je ziet en meemaakt. Rome heeft een rijke christelijke geschiedenis, die we van dichtbij gaan zien in de Vaticaanse musea of de catacomben.

Heel veel mensen die we in de parochies spreken hebben zich in allerlei bochten gewrongen om mee te kunnen gaan. Ze hebben vrij genomen, zetten geld opzij, leggen hun vrijwilligerswerk een week stil en laten hun gezin een week achter. Ze gaan mee naar Rome. Heel bewust maken ze zich vrij. En er zijn al meer dan veertig aanmeldingen voor het projectkoor. Dit wordt een prachtige reis.”

Kun je je nog aanmelden?
Inschrijven kan tot 15 juli en voor de bus pelgrims zolang er plekken over zijn in de touringcars.

Kijk voor meer informatie op www.bisdomrotterdam.nl/bedevaart

AutoCollageRome