Bisdom Rotterdam organiseert Bedevaart naar Rome

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. Vicaris-generaal pastoor Tjeerd Visser coördineert de bedevaart. Hij wordt voor het pastoraal-inhoudelijke programma terzijde gestaan door diaken Iwan Osseweijer.

Vicaris-generaal Visser: “Het jubileum van het bisdom viel grotendeels samen met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In het kader van het Heilig Jaar heeft Mgr. Van den Hende dikwijls gesproken over een netwerk van liefde. Zo’n netwerk is van belang als voorwaarde om te komen tot een beschaving van liefde. Dit is immers de roeping van iedere christen: mee te bouwen aan een beschaving van liefde.”

AutoCollageRome“De oproep van de bisschop om een netwerk van liefde te vormen was een belangrijke gedachte om te overwegen tijdens het zestigjarig jubileum van ons bisdom.  De bedevaart naar Rome staat in dienst van het streven om te komen tot versterking van een heel concreet netwerk van liefde. De bedevaart heeft dan ook een dubbele doelstelling: het verstevigen van de band met de Wereldkerk en het versterken van de onderlinge band als pelgrims.”

Gehoopt wordt daarom dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Om tegemoet te komen aan de verschillende voorkeuren van pelgrims worden twee reisopties aangeboden:

1    11 daagse bedevaart per touringcar 12 tot en met 22 oktober
2     8  daagse bedevaart vliegreis 14 tot en met 21 oktober
In Rome volgen de pelgrims hetzelfde programma.

Op woensdagavond 22 februari om 20.00 uur zal er in de Elisabethzaal, ingang uitsluitend via de Robert
Fruinstraat 36, een infoavond over de Romereis zijn.

Afdrukken E-mail