Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

barmhartigheidOp de ‘Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid’ , 11 april, heeft paus Franciscus een Heilig Jaar aangekondigd.
De paus schreef toen o.a. ‘Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. Het mysterie van het christelijk geloof lijkt in dit woord zijn samenvatting te vinden. Het is levend, zichtbaar geworden en heeft zijn hoogtepunt bereikt in Jezus van Nazareth’.
‘Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaarde voor ons heil’


Op 8 december 2015, het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, zal dit ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’ beginnen. Dit liturgische feest wijst ons op de handelswijze van God vanaf het begin van de geschiedenis. De barmhartigheid zal steeds groter zijn  dan iedere zonde en niemand kan een grens stellen aan de vergevende liefde van God. Zo schrijft ons paus Franciscus.


Op de Derde Zondag van de Advent (13 december) zal de paus in de kathedraal van Rome, de Basiliek van Sint Jan van Lateranen, de Heilige Deur openen. Dit zal ook gebeuren in de andere grote basilieken in Rome en op andere plaatsen in de wereld.


Bovendien is het nu 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaans Concilie werd afgesloten. Deze gebeurtenis behoort de kerk levend te houden er begon toen een nieuw traject in de geschiedenis.


Ook in ons bisdom en in onze kathedrale parochie zal er in de loop van het ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’ , aandacht aan het onderwerp worden gegeven. In gebed, in liturgie en in ontmoeting. Daarover volgen nog nadere informaties. We zullen ons in ieder geval op 8 december, zowel in de ochtend als in de avondviering verbonden weten met het officiële begin van het Heilig Jaar en zeker natuurlijk ook op Zondag 13 december.