Doneren aan de parochie

 

euros 02Zoals alle organisaties, geven katholieke parochies geld uit, zo ook onze parochie. De kerk moet verlicht en verwarmd, verzekerd en onderhouden. Binnen in de kerk verwachten we ook kaarsen, bloemen, muziek en misboekjes. En dan hebben we natuurlijk ook een secretariaat nodig met een telefoon, een computer, internet aansluiting. De parochie heeft ook haar eigen mailadres, internetpagina en maandblad. Ofschoon veel taken uitgevoerd worden door vrijwilligers, kunnen we helaas niet alles zelf en de materialen zijn zelden gratis. De parochie ontvangt haar inkomsten op verschillende manieren. Hieronder een aantal manieren waarop u financiëel kunt bijdragen.

Collecte
Zowel door de week als op zondag, wordt er gecollecteerd in de kerk. Naast de 'gewone' collecte in de collecteschalen, is er daarnaast een kaarsengeld collecte (door de misdienaars), bestemd voor de altaarkaarsen. Deze collecte staat los van de offerkaarsen bij de verschillende zijkapelltjes, hiervoor zijn aparte offerblokken.

logo Kerkbalans

Kerkbalans
Kerkbalans is de jaarlijkse campagne om aandacht te vragen voor de contributie voor parochie, de geldelijke steun waarmee parochianen uitdrukken dat hun parochie moet blijven bestaan.

Periodieke schenkingen
Het is mogelijk de AKB als periodieke gift te maken. Als hiervoor een overeenkomst tussen de parochie en donateur wordt opgesteld (een standaardovereenkomst, slechts ondertekening behoevend), dan is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Nalatenschappen: erfenis/legaat
U kunt de parochie kunt u opnemen in uw testament, als erfgenaam of door een legaat. Dit kunt u regelen met een notaris van uw keuze. Nalaten aan de kerk, laat u ook iets moois na aan uw kinderen en de parochie en bouwt u na uw dood nog mee aan de toekomst.

 

Bankrekeningnummer van de parochie:  NL23 INGB 0000 5292 26 t.n.v.
Parochie H.H. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam

(ghf : 21-03-2016) 

Afdrukken E-mail