Aanmelden parochiaan H.H. Laurentius & Elisabeth parochie

Als u geregistreerd wilt worden al lid van onze parochie, vragen wij u om dit formulier in te vullen en in te sturen.

Wij zullen u dan registreren als lid van de parochie.

 

Privacyverklaring R.-K. ParochiesenAlgemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018  Inzake de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Privacyverklaring van toepassing en bovengenoemde reglement opgesteld. De Privacyverklaring en het Algemeen Reglement staan op de website en kunt u downloaden.De Privacyverklaring ontvangt u automatisch als bijlage bij de kopiebevestiging. Hieronder vindt u een aantal zaken (in verkorte en vereenvoudigde versie) die voor u van belang zijn en waarvoor wij (vooraf) uw toestemming vragen. Bij twijfel over de uitleg in de verkorte versie verwijzen wij altijd naar de volledige Privacyverklaring en/of het Algemeen Reglement.

De door uw ingevulde gegevens (kunnen) worden gebruikt voor de parochieadministratie en worden daartoe digitaal of op papier (in registers) opgeslagen.

Een verzoek tot inzage van de gegevens is mogelijk. Verzoek tot verwijdering van deze gegevens is, in algemene zin, niet mogelijk omdat deze noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van een kerkelijke parochie. Voor een verzoek tot uitschrijving uit de parochiële registers/administratie is de procedure tot in- en uitschrijven (2013)’ van toepassing.

Uw gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld en zullen nooit, zonder uw toestemming, aan externe instellingen/instanties/derden worden verstrekt.
Aan het eind van dit formulier worden nog enkele vragen gesteld m.b.t. AVG. Met de daar gestelde vragen kunt u wel of niet akkoord mee gaan en uw aanvraag wordt (onafhankelijk van uw antwoord) in behandeling genomen.

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Om de parochie in stand te houden zijn financiële bijdragen van parochianen noodzakelijk.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Gegevens inwonende kinderen

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Naast de opslag in de parochieadministratie wordt een deel van uw gegevens opgeslagen in een ander digitaal bestand. Dit bestand kan zowel intern als bij een derde partij in beheer zijn. Deze gegevens zullen nooit aan een derde partij ter beschikking worden gesteld voor wat voor andere  doeleinden dan ook.

Dit betreft de gegevens: e-mailadres; geslacht (man/vrouw/familie); voorletters; achternaam; hoe uw gegevens zijn binnengekomen (bijv. via doopaanvraag). Een verzoek tot inzage is mogelijk.

Ongeldige invoer

Naar aanleiding van een kerkelijke gebeurtenis (doop, 1e communie, vormsel, huwelijk, overlijden) is het gebruikelijk dat de namen worden gepubliceerd in het Federatieblad MMM en worden vermeld op de website van de parochie en/of de federatie.

Indien u hier bezwaar tegen heeft, zal publicatie achterwege blijven.

Indien de publicatie van namen een of meerdere kinderen betreft geeft u als ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) namens hen toestemming tot publicatie.

Ongeldige invoer

Tijdens parochiële activiteiten/gebeurtenissen kunnen er foto’s en/of beeldmateriaal gemaakt worden. Deze kunnen worden gebruikt voor publicatie in het Federatieblad en/of worden gepubliceerd op de website van de parochie of federatie. Indien u bezwaar heeft zal (herkenbare) publicatie achterwege zal blijven.

Indien de publicatie van foto’s / beeldmateriaal een of meerdere kinderen betreft geeft u als ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) namens hen toestemming tot publicatie.

Laat uw boodschop ons weten

Capcha Ververs Ongeldige invoer