Restauratie Kruiswegstaties na vergunning

en afrondende bouwfase

Restauraties zijn altijd gekoppeld aan voorbereiding, overleg, planning en het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Bij de restauratie van de kathedraal H.H. Laurentius en Elisabeth gaat het niet anders. Inmiddels is het zichtbaar dat de restauratie van het kerkgebouw vordert. Het buitenwerk aan muren, dak en toren is aan de voorzijde gereed. Aan de achterzijde van de kathedraal is Burgy Bouw volop bezig met de eindfase. Binnen komen de vernieuwde glas-in-lood ramen prachtig uit in de pas geverfde muren. De van een nieuwe goudkleurige verf voorziene roosters in het plafond blinken zoals ze bedoeld zijn. De compleet vernieuwde verwarmingsinstallatie in de kelders van het imposante gebouw zorgt voor een behaaglijke temperatuur. Nieuwe verwarmingsroosters zijn aangebracht en de mozaïeken vloer in het middenschip is met uiterste precisie en groot vakmanschap in originele stijl hersteld na het verwijderen van oude vloerroosters. De voormalige sacristie heeft een metamorfose ondergaan waarbij de laatste hand wordt gelegd aan het inbrengen van nieuwe glas-in-lood ramen in haar nieuwe functie als Devotiekapel. Een nieuwe sacristie verrijst aan de andere kant van de achterzijde van de kathedraal. Kortom volop restauratiewerkzaamheden in beweging.

Trouwe bezoekers van de kathedraal vragen zich soms af hoe het gesteld is met de restauratie van de Kruiswegstaties. Een restauratie die begroot is op € 42.000, werd omarmd als adoptieproject van de parochianen en heeft na 17 maanden het beoogde bedrag opgeleverd. Een magnifieke prestatie van iedereen die dit project een warm hart heeft toegedragen. De echte start van het restauratiewerk van de Kruiswegstaties laat nog even op zich wachten. Eerst moeten de vereiste vergunningen voor dit monumentale onderdeel binnen zijn. Daarbij worden de nog benodigde monumentvergunningen voor andere interieuronderdelen in één keer behandeld en uitgebracht. Los van deze administratieve verplichtingen is het niet raadzaam te starten met de restauratie van het schilderwerk van de Kruiswegstaties terwijl de Lourdeskapel, de Sacramentskapel, de absis en het priesterkoor nog onder handen moeten worden genomen. Het wachten is op deze fase, waarna gestart wordt met de Kruiswegstaties.

Inmiddels zijn twee nieuwe publieksprojecten gestart: de renovatie van het grote orgel en de restauratie van de muurschilderingen in de Doopkapel en boven de halfronde dubbele toegangsdeuren in beide zijbeuken van de kerk. Voor de renovatie van het orgel is een bedrag begroot van circa € 30.000. De beoogde muurschilderingen – uitbeelding van het leven van H. Elisabeth van Thüringen – hebben betrekking op een investering van € 14.000.

Sinds de start in januari 2011 is via de maandelijkse deurcollectes (laatste zondag van de maand) inmiddels € 2.800 bijgeschreven op de restauratierekening t.b.v. de muurschilderingen.

Voor de noodzakelijke renovatie van het op twee na grootste orgel van Rotterdam is inmiddels haast € 3.000 bijeengebracht. Belangrijk is dat het orgelproject onder de aandacht wordt gebracht van de kerkbezoekers en parochianen. Zij zijn het in het bijzonder die straks na de renovatie weer kunnen luisteren naar de fantastische klanken van een orgel dat de tand des tijds heeft doorstaan en gelijktijdig – met behoud van haar klassieke muzikale waarde – is ‘omgebouwd’ tot een technisch hoogstaand muziekinstrument waarop organist Aart de Kort zijn composities en dat van andere componisten kan vertolken. De mogelijkheden worden momenteel onderzocht om ook op een vaste zondag van de maand de orgelrenovatie via een deurcollecte te promoten.

Ton Lindeman, voorzitter Activiteitencommissie