Restauratie Kruiswegstaties in beeld.1

Geplaatst 31-08-2009

De restauratie van de Kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth is in volle gang.
Onlangs is de 1ste fase afgerond waarbij het voor een belangrijk deel ging om het restaureren van de toren en de buitenzijde van de westelijke kant van de kathedraal, inclusief het vervangen van de leien op het dak en het in oude luister restaureren van één van de glas-inloodramen aan de linkerzijde van het schip van de kerk. Inmiddels is de 2de fase gestart waarbij onder andere de overige ramen aan bod komen om te restaureren.
In het kerkgebouw zijn stellingen geplaatst waardoor menige kerkbezoeker daadwerkelijk e  in toenemende mate wordt geconfronteerd met de restauratiewerkzaamheden. Los van deze zichtbare werkzaamheden is de Activiteitencommissie van de restauratie volop bezig met het ontwikkelen van acties en evenementen om de betrokkenheid van de kerkgangers c.q. parochianen bij de restauratie te vergroten.
Deze Activiteitencommissie bestaat uit vijf parochianen plus twee personen vanuit het bisdom Rotterdam. Pastoor Chr.N. Bergs maakt als toehoorder ook deel uit van de Activiteitencommissie.
Onlangs heeft de Activiteitencommissie het initiatief genomen om de restauratie van de veertien Kruiswegstaties te ‘adopteren' om hiermee parochianen en andere kerkgangers direct te betrekken bij de zichtbare vorderingen van de restauratie.
De kosten van het restaureren van de Kruiswegstaties bedragen circa € 3.000,00 per stuk.
Op initiatief van de Activiteitencommissie zal op iedere laatste zondag van de maand een deurcollecte worden gehouden ten bate van het restaureren van de Kruiswegstaties. Ook de collectes tijdens de benefietconcerten in het kerkgebouw en de pastorie komen ten goede aan het restaureren van de veertien Kruiswegstaties.
Een speciale ‘thermometer' zal de actuele stand aangeven van de ontvangen gelden. Momenteel hebben de opbrengsten van de onlangs gehouden benefietconcerten ervoor gezorgd dat al bijna het restaureren van één Kruiswegstatie betaalbaar is geworden.
Met de beoogde realisatie wordt het in de toekomst voor iedereen zichtbaar dat de betrokkenheid van parochianen, kerkgangers en kunstliefhebbers aan de basis heeft gestaan van het restaureren van de prachtige Kruiswegstaties in de Kathedraal van Rotterdam.
We houden u graag op de hoogte!

Namens de Activiteitencommissie,
Ton Lindeman, voorzitter

Noot van de webmaster:
Zoals u hier boven kunt lezen is al bijna het geld voor de  restauratie van één statie ontvangen.

Ook het geld voor statie V is binnen.
kruiswegstatie_v.jpg

Deze statie is geadopteerd door een groepje parochianen. Wat zal hij schitterend zijn na de restauratie. Wie volgt  ? ? ? ?  U ? ? ? ?