Restauratie

Restaurane kathedraal
Plebaan Chr. N. Bergs

Op maandag 19 mei 2008 is bekend geworden dat de minister aan onze Rotterdamse kathedraal een bedrag van 3,7 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld.  Al een aantal jaren wordt er achter en soms voor de schermen gewerkt aan de voorbereiding van de restauratie van kathedraal, plebanie en patronaatsgebouw (Robert-Fruinstraatkant).

dsc04729AI enkele jaren bestaat de Restauratiecommissie i.o. Veel is er nagedacht, zelfs enkele eenvoudige, maar toch ludieke acties zijn
ondernomen, zoals de concerten die we hielden na de H. Mis. Mensen vanuit het hele bisdom werden uitgenodigd om naar de kathedraal te komen en dit bezoek te combineren met een bezoek aan de scheepswerf van "De Delft". In ieder geval is er steeds geprobeerd om de restauratie onder ieders aandacht te brengen.

Het wachten was altijd op het zgn. "groene licht" van het ministerie in de vorm van de grote subsidie. Vanzelfsprekend zijn we blij dat dit nu eindelijk gekomen is. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar dat is nooit, bij geen enkele restauratie. Veel moet nog gebeuren aan verdere fondswerving etc. De restauratie dient wel klaar te zijn in december 2010.

Het kan dus niet zo zijn dat we langzaamaan doen en zo kostbare tijd verloren laten gaan. Dat gebeurt ook niet.
Vanaf 19 mei wordt er, achter de schermen, heel hard dsc04746gewerkt om alles voor te bereiden zodat de restauratie nog in de loop van dit jaar werkelijk kan aanvangen. Dat moet ook wel, anders wordt de tijd wel erg kort. Architect, aannemers, bedrijven, iedereen moet op korte termijn bij elkaar gebracht worden.

Vakantietijd of geen vakantietijd, dit werk moet doorgaan en het gaat door om zo snel mogelijk te komen tot een concreet plan van aanpak en een aanvangsdatum. Natuurlijk zal er in augustus of september nog niet concreet gewerkt worden, maar we gaan ervoor.
Met goede hulp en begeleiding van mensen van het bisdom en van enthouslaste leden van de restauratiecommissie moet het gaan lukken.

Het geheel is in beweging en veel meer dan dat, maar echte concrete dmgen zijn er op dlt moment nog niet te melden.
Het wordt in ieder geval een grote, maar ook interessante kJus.

Wel kunnen wij u reeds de leden van de restauratiecommissie en enkele belangrijke nummers bekend maken.

Leden restauratiecommissie
Voorzitter: Ton Lindeman
Penningmeester: Jos Schmitz
Assessors: Olga Kelder  en Paul Geenen
Namens het bisdom: Ben Jutte (vice-econoom) en Hans Beijersbergen (bouwkundige)
Auditoren: Plebaan Chr.N. Bergs

De rekeningnummers van het restauratiefonds zijn:
226 772 004 (Van Lanschot) en 109143 (Postbank)
t.n.v. Parochie H.H. Laurentius en Elisabeth - Restauratiefonds

Ergens in de vorige eeuw werd er ook al aan het dak gewerkt; binnenkort zal dit  weer te zien zijn.

Dakdekkers