Over ons " orgel "

Geplaatst 11-06-2009

TE DEUM LAUDAMUS
CUM ELECTRONICA????Aart_de_Kort_achter_orgel_dsc05453
De regelmatige kerkgangers hebben het inmiddels al opgemerkt: het orgel achterin de kerk is nu volledig met plastic afgeschermd en zowel het orgel als de koorgalerij kunnen i.v.m. de restauratiewerkzaamheden voorlopig niet worden gebruikt. Het gaat hierbij niet om enkele maanden, maar vermoedelijk om de periode van ruim een jaar!

Koren en dirigent zijn zo flexibel geweest om een nieuwe plek te zoeken in het linkertransept, vanwaar de koorklank verrassend goed blijkt te zijn.
Uw organist is evenwel wat minder flexibel en nogal streng in de leer.... Al in het najaar van 2008 heeft hij mogelijkheden onderzocht om een bescheiden interim-(pijp)orgel te verwerven voor onze kathedraal, hetgeen makkelijker is bedacht dan uitgevoerd. Er was op een gegeven moment sprake van een geschikt orgel in een gesloten kerk in Delft, maar deze kerk werd verkocht aan een ander kerkgenootschap die (jammer voor ons) veel waarde hechtte aan het behoud van dit orgeltje. Inmiddels is er wel weer iets anders gevonden, maar een orgel (hoe bescheiden ook) vervoer je niet even op een zaterdagmiddag, laat staan opbouwen, stemmen e.d.

Door de Kroatische parochie wordt al tijden een antiek elektronisch instrument gebruikt bij hun diensten. Bij gebrek aan beter maken wij daar nu ook maar gebruik van. De klank is niet echt, niet fraai, het koor heeft weinig steun en het ding is technisch ook niet betrouwbaar.
Wees u er evenwel van overtuigd dat wij samen met restauratiecommissie en kerkbestuur onze uiterste best doen om op zo kort mogelijke termijn iets beters (en echters!) binnen onze kerkmuren te plaatsen. Er zijn al verschillende opties bij enkele orgelbouwers, maar er moet nog nader worden bekeken of e.e.a. technisch en vooral ook financieel haalbaar is. Het leuke is wel, dat als het zover is, het ook onmiddellijk hoorbaar is: in de kerk of anders wel aan de speelvreugde van schrijver dezes.

Aart de Kort, organist