Heilige Antonius van Padua - Antoniusbrood

In de kapel in de linkerzijbeuk van onze kathedraal staat het beeld van de heilige Antonius van Padua.
Deze grote heilige werd in 1195 geboren in Lissabon en trad in bij de Augustijner Koorheren.
In het jaar 1220 trad hij in bij de Minderbroeders Franciscanen en in 1221 ontmoette hij in Assisi de H. Franciscus.
Antonius had grote talenten, met name in de welsprekendheid. Franciscus benoemde hem dan ook tot lector in de theologie in Bologna.
In onze kerk is hij afgebeeld in Franciscanerpij, met het boek en daarop het Kind Jezus.Antonius De legende verhaalt ons immers dat men hem eens aantrof in gesprek met het Jezuskind.
In de loop van de eeuwen is zijn verering enorm verbreid en kun je je bijna geen kerk voorstellen waarin zijn beeltenis niet zou staan.
Hij is een echte volksheilige geworden.
De heilige Antonius geldt als patroon van de verloren zaken.
Velen roepen hem ook aan als men iets kwijt is of verloren heeft.
Op zijn voorspraak wordt veel teruggevonden.
In onze kerk vindt men bij de St.Antoniuskapel ook een offerblok met daarop de tekst "Antoniusbrood"
Sinds de 19e eeuw is de gewoonte ontstaan om op deze manier een aalmoes te geven aan de armen, om op deze manier de voorspraak van Antonius in te roepen of voor zijn voorspraak te bedanken.
Op deze manier heeft de kerk dan weer de mogelijkheid om de nood van de armen te lenigen.
Zo is Antonius op velerlei manieren voor velen een steun en toeverlaat.
Het feest van Antonius wordt gevierd op 13 juni.