Andere tijden in onze parochie

Gerard Koelemij


Zomer 2013 is na de restauratie ook het parochie-archief uit de opslag teruggekomen. Volstrekt ongeordend en met archiefstukken vanaf het ontstaan van de parochie , meer dan honderd jaar geleden. Annemiek Kunen en ik zijn inmiddels bezig het archief opnieuw te ordenen en te schonen. Iedere week besteden we daar een ochtend aan en we verwachten nog wel tot begin volgend jaar bezig te zijn. Regelmatig willen we in de Mathmaandelijks iets laten zien van wat we tegenkomen.


Dit keer aandacht voor het gouden parochiejubileum in 1954. Was het 40-jarig jubileum vanwege de oorlogsomstandigheden bescheiden en slechts kerkelijk gevierd; in 1954 werd het 50-jarig parochiejubileum met pastoor Kerkvliet uitbundiger gevierd. Een loterij, zie bijgaande afbeelding droeg bij aan de feestvreugde. Hoofdprijs: een linnenuitzet!

 

P8220006 bewerkt-1

P8220005 bewerkt-1