Drie zichtbare herinneringen aan de oorlog in de kathedraal

Naast de ingang van de Don-Boscokapel hangt een bijzonder kunstwerkje dat de
schilder en parochiaan C. Wessels geschonken heeft.
Afgebeeld is de brandende binnenstad van Rotterdam in mei 1940.
- De brand vormt de achtergrond van de figuur van Maria als "koningin van de vrede".

Linksachter in onze kathedraal staat een afwijkende pilaar.
Deze memoriezuil herdenkt de dag in oktober 1941 waarop het gebouw door twee (Engelse) bommen werd getroffen. De omgekomen parochianen staan erop vermeld.
Ook de toen verwoeste dubbele pilaar is verkleind afgebeeld met de woorden
"Et ego cecidi" = "Ook ik ben gevallen".
Een levensgrote figuur stelt Sint Teresia voor, omdat de bommen (bestemd voor het Sicherheitsdienstgebouw) toevallig op haar gedenkdag werden afgeworpen.
De zuil is een werk van Albert Termote (die ook de schapen, honden en vogels aan voorgevel en toren van de Steigerse kerk heeft vervaardigd).

Alle veertig gebrandschilderde ramen zijn bij de bominslagen als gevolg van de luchtdruk verwoest. De huidige beglazing dateert dus van kort na de oorlog. De Asperslaghramen in het schip zijn alle bekostigd door verschillende families uit de parochie.
Zo is het Willibrordraam (het middelste aan de linkerkant) een schenking van de familie Hoefsmit, uit dankbaarheid voor het behoud van het gezin en van hun op het Noordereiland gevestigde kartonnagefabriek tijdens de oorlog.
Ook het Don-Boscoraam (er naast) is door hen bekostigd.
Het Gerardusraam (het middelste aan de rechterzijde) is geschonken door de familie Landman en het Annaraam (Iinksachter) is een schenking van de bekende familie Jungerhans.

Tom Remken