Onze Kathedraal een Rijksmonument

In het jaar 2002 ontving het kerkbestuur een brief, van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en \wetenschappen.
Hij deelde namens de desbetreffende Minister mee, dat onze kerk was verheven tot Rijksmonument!
Hij schreef: "De Rooms-katholieke Kathedraal van de H.H. Laurentius en Elisabeth, met plebanie en patronaatsgebouw, gefaseerd gebouwd in 1906-1908 en 1920-1922 naar ontwerp van respectievelijk P.J. Buskens en J.F.L. Hendriks, is in de bouwkunst van belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde. Bovendien is van belang de ensemblewaarde binnen de, vanaf 1903 in diverse stijltoepassingen bebouwde, monumentale Mathenesser."
Op grond van de Monumentenwet is onze kathedraal dus een "Beschermd Rijksmonument".