Een kathedrale parochie met drie patronen

Aangezien ons kerkgebouw in 2008 precies een eeuw bestond, is het zinvol eens op de vele afbeeldingen van onze patroonheiligen in onze kathedraal te wijzen. Wist u, dat onze kathedrale parochie drié beschermheiligen heeft ?St._Elisabeth Het zijn Sint Elisabeth, Sint Laurentius en Sint Willibrord.
De heilige Elisabeth van Hongarije (1207 - 1231) is al meer dan honderd jaar onze patrones, zolang als de parochie bestaat.
Haar feestdag is 17 november. Op niet minder dan zeven plaatsen in ons kerkgebouw is zij afgebeeld.
Eerst als baby in de doopkapel.
Dan driemaal op de muurschildering rondom de Robert-Fruiningang. In het andere transept, er tegenover, staat zij tweemaal geschilderd. Al deze afbeeldingen zijn door kunstenaar Jan Dunselman vervaardigd.
Tenslotte is zij ook als sculptuur van Franse zandsteen aanwezig: tegen de rechter pilaar  op het priesterkoor. De beeldhouwer  was J. Timmermans uit Den Haag.
(Overigens is aan de voorgevel nog een  achtste afbeelding te vinden: een reliëf van J. Leeflang.)

LaurentiusVeertig jaar geleden werd de heilige Laurentius (225 - 258) als patroon toegevoegd.
Ons gebouw werd toen immers kathedraal en de bisschop vond het zinnig, dat de patroon van het bisdom Rotterdam óók medepatroon van de bisschopskerk werd. Laurentius is zes keer gevisualiseerd.
Op het gebrandschilderde raam van de Voorburgse glazenier Henk Asperslagh staat hij viermaal afgebeeld. U vindt dat raam boven de muur met de bisschoppelijke wapenschilden.
Voorts ziet u tegen de linker pilaar van het priesterkoor zijn gekleurde bronzen beeld, een werk van kunstenaar Lancelot Samson. 
En vlak naast het witte marmeren hoogaltaar staat een mooi klein zilveren beeldje op een staf, afkomstig van de vorige kathedraal aan de Westzeedijk.
De feestdag van deze waarlijk-wereldberoemde heilige is 10 augustus.
Willibrord Sint Willibrord (658 - 739) werd dertien jaar geleden aan het tweetal toegevoegd toen ons parochiegebied werd vergroot met het gebied van de Willibrordparochie. Door de bisschop werd toen bepaald, dat het woord "Willibrord" niet zou worden toegevoegd aan de nààm zèlf van parochie en kathedraal. Dat Willibrord niettemin wel degelijk een van onze parochiepatronen is, kunt u tijdens het Eucharistisch Gebed in elke Heilige Mis horen: in één adem noemt de priester steeds het complete drietal tezamen.
Vier keer is beschermheilige Willibrord afgebeeld.
Op het middelste linker raam in het schip ziet u hem tweemaal.
Ook als muurschildering is hij aanwezig: precies boven het getal XI van de elfde kruiswegstatie.

Als geste jegens de ex- Willibrordparochianen is het beeld van de naamgever dat in het kerkgebouw aan de Beukelsdijk stond, in déze kerk geplaatst.
U vindt het links op het priesterkoor met eronder de desbetreffende oorkonde.
Zijn feestdag is 7 november.

Aangezien ons kerkgebouw in 2008 precies een eeuw bestaat, is het zinvol eens op de vele afbeeldingen van onze patroonheiligen in onze kathedraal te wijzen. Wist u, dat onze kathedrale parochie drié beschermheiligen heeft ?St._Elisabeth
Het zijn Sint Elisabeth, Sint Laurentius en Sint Willibrord.
De heilige Elisabeth van Hongarije (1207 - 1231) is al meer dan honderd jaar onze patrones, zolang als de parochie bestaat.
Haar feestdag is 17 november. Op niet minder dan zeven plaatsen in ons kerkgebouw is zij afgebeeld.
Eerst als baby in de doopkapel.
Dan driemaal op de muurschildering rondom de Robert-Fruiningang. In het andere transept, er tegenover, staat zij tweemaal geschilderd. Al deze afbeeldingen zijn door kunstenaar Jan Dunselman vervaardigd.
Tenslotte is zij ook als sculptuur van Franse zandsteen aanwezig: tegen de rechter pilaar  op het priesterkoor. De beeldhouwer  was J. Timmermans uit Den Haag.
(Overigens is aan de voorgevel nog een  achtste afbeelding te vinden: een reliëf van J. Leeflang.)

LaurentiusVeertig jaar geleden werd de heilige Laurentius (225 - 258) als patroon toegevoegd.
Ons gebouw werd toen immers kathedraal en de bisschop vond het zinnig, dat de patroon van het bisdom Rotterdam óók medepatroon van de bisschopskerk werd. Laurentius is zes keer gevisualiseerd.
Op het gebrandschilderde raam van de Voorburgse glazenier Henk Asperslagh staat hij viermaal afgebeeld. U vindt dat raam boven de muur met de bisschoppelijke wapenschilden.
Voorts ziet u tegen de linker pilaar van het priesterkoor zijn gekleurde bronzen beeld, een werk van kunstenaar Lancelot Samson. 
En vlak naast het witte marmeren hoogaltaar staat een mooi klein zilveren beeldje op een staf, afkomstig van de vorige kathedraal aan de Westzeedijk.
De feestdag van deze waarlijk-wereldberoemde heilige is 10 augustus.
Willibrord
Sint Willibrord (658 - 739) werd dertien jaar geleden aan het tweetal toegevoegd toen ons parochiegebied werd vergroot met het gebied van de Willibrordparochie. Door de bisschop werd toen bepaald, dat het woord "Willibrord" niet zou worden toegevoegd aan de nààm zèlf van parochie en kathedraal. Dat Willibrord niettemin wel degelijk een van onze parochiepatronen is, kunt u tijdens het Eucharistisch Gebed in elke Heilige Mis horen: in één adem noemt de priester steeds het complete drietal tezamen.
Vier keer is beschermheilige Willibrord afgebeeld.
Op het middelste linker raam in het schip ziet u hem tweemaal.
Ook als muurschildering is hij aanwezig: precies boven het getal XI van de elfde kruiswegstatie.
Als geste jegens de ex- Willibrordparochianen is het beeld van de naamgever dat in het kerkgebouw aan de Beukelsdijk stond, in déze kerk geplaatst.
U vindt het links op het priesterkoor met eronder de desbetreffende oorkonde.
Zijn feestdag is 7 november.