Architect Buskens

Piet Buskens (9-10-1872 - 19-9-1939)buskens

Piet Buskens was een belangrijk architect in het vooroorlogse Rotterdam. Hij was actief in allerlei commissies, verenigingen en jury's, voorzitter van de BNA en de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging en korte tijd lid van de gemeenteraad.
Buskens -zoon van een metselaar- was al jong in de bouwpraktijk werkzaam. Hij volgde eerst de avondcursus aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen en later de dagcursus bij Henri Evers.
Hij was van 1923 tot 1928 voorzitter van de Bond van Nederlandse Architecten. Hij ijverde uit dien hoofde voor het architectenberoep en de bouwkunst in een periode dat aannemers en timmermannen de dienst uitmaakten.

Hij ontwierp vele markante gebouwen, waarvan nog slechts een deel rest. Het Regentessenhuis overleefde het bombardement niet en het Sint-Luciacomplex aan de Aert van Nesstraat (1925) en het Sint Franciscus Gasthuis aan de Schiekade werden eind jaren zestig gesloopt.

Aan Schiekade 77 staat nog wel het woonhuis voor bouwondernemer Kurpershoek uit 1896, dat Jugendstilinvloeden heeft. Ook nog aanwezig zijn de Rooms Katholieke Sint-Willebrorduskerk aan de Beukelsdijk (1930) en het kerkelijke complex tussen Mathenesserlaan en Robert Fruinstraat (1906-1908). Het bestaat uit de Sint-Laurentius- en Elisabethkerk, een kweekschool, een pastorie en enkele woonhuizen. In de voorgevel aan de Mathenesserlaan is in 1950 een gedenksteen voor de architect opgenomen. De kerk is thans kathedraal van het bisdom Rotterdam.
Buskens woonde zelf op Mathenesserlaan 264 (1900).

Hij ontwierp ook de groep herenhuizen aan de Heemraadsingel 161-169, op de hoek van de Burgemeester Meineszlaan (1917).
Met Hendrik Sutterland werkte hij aan het Sint Franciscus-college (1922-1924) aan de Beukelsdijk. Dit gebouw en het Atlantic-huis uit 1930 zijn moderner en zakelijker van karakter dan zijn eerdere vrij traditionele gebouwen.
Buiten Rotterdam realiseerde hij enkele gebouwen in Nijmegen, waar zijn oudere neef G. Buskens aannemer was.

Tussen 1902 en 1915 had hij ook een bureau in Nijmegen. Hij bouwde ook in de rest van het land, zoals de Sint-Franciscuskerk in Heerlen en het Aloysius College in Katwijk.
Zijn buitenverblijf in Ginneken heette "Buvanha", een samentrekking van zijn naam en die van zijn vrouw. Een andere uitleg was: Buiten Uitrusten Voldoet Alleen Na Harde Arbeid.

Literatuur:

J.A. Graafland - P.G. Buskens, architect M.B.V.A. Rotterdam, Bussum 1917
Bouwkundig Weekblad 1939 p. 373Piet Buskens (9-10-1872 - 19-9-1939)