Heiligendagen in mei

JOZEF en KIND1 mei: H. Jozef, de arbeider

De herdenking van de Heilige Jozef als patroon van de arbeid, ingesteld in 1955 door paus Pius XII, herinnert aan de waarde van de menselijke inspanning voor het dagelijks bestaan.

Gebed:
God, Gij hebt de mens geschapen en de arbeid tot wet van zijn leven gemaakt. Wij vragen dat wij, naar het voorbeeld van de heilige Jozef, mogen beantwoorden aan uw opdracht en loon naar werk ontvangen.
Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

2 mei: H. Athanasius, bisschop en kerkleraarAthanasius

Athanasius werd in 295 te Alexandrië geboren. Samen met bisschop Alexander van die stad nam hij deel aan het concilie van Nicea. Nadat hij hem was opgevolgd, kreeg hij veel te verduren van de zijde van de Arianen, met wie hij de strijd had aangebonden. Meermalen werd hij verbannen. Zijn geschriften getuigen van zijn zorg voor het behoud van het ware geloof, dat hij op uitstekende wijze verklaarde en verdedigde. Hij stierf in 373.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, Gij hebt de heilige bisschop Athanasius tot roeping gegeven de godheid van Christus met nadruk te verkondigen. Wij vragen dat deze waarheid tot ons doordringt, dat wij de kennis van ons geloof verdiepen en groeien in Uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

3 mei: HH. Filippus en Jakobus, apostelen (feest)

Filippus, te Betsaïda geboren, was leerling van johannes de Doper alvorens Christus te ontmoeten en Hem te volgen.
Jakobus, neef van de Heer, is bekend als de leider van de christengemeente van Jeruzalem. Hij is de schrijver van één van de apostolische brieven en bekeerde vele Joden tot het christelijk geloof.
Zijn moeitevol leven werd in het jaar 62 met de marteldood bekroond.

Gebed:
God, vandaag gedenken wij de heilige apostelen Filippus en Jakobus. op hun gebed vertrouwen wij en vragen U dat wij met hen delen in het lijden en de verrijzenis van Uw Zoon, en eens zullen zien zoals Gij ziet. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

6 mei: H Dominicus Savio

DOMINCUSMet het kleine kruisje omhooggestoken in de lucht, plaatst hij zich tussen de twee woedende tieners die op het punt staan elkaar met stenen te lijf te gaan. Nou niet bepaald een erg veilige plek. "Kijk naar dit kruis voor je begint te vechten en zeg: 'Jezus Christus was onschuldig en Hij stierf terwijl Hij zijn moordenaars vergaf. Ik ben een zondaar, en ik ga Hem pijn doen door mijn vijanden niet te vergeven.' Daarna kun je gaan vechten - en gooi je eerste steen op mij!" De twee aangesproken jongens begrijpen de boodschap en druipen af. Wijze woorden van een groot leermeester, zou je zeggen. Maar nee, dit zijn de woorden en daden van de dertienjarige Dominicus Savio, een bijzondere leerling van Don Bosco.

Dominicus Savio ziet op 2 april 1842 in het Italiaanse Riva di Chieri het levenslicht als tweede spruit van de in totaal tien kinderen die smid Carlo en kleermaakster Brigitta Savio mogen ontvangen. Dominicus is een heel gewoon jochie, maar met een buitengewone liefde voor O.L. Heer. Wanneer hij vier is, vindt zijn moeder hem weggedoken in een hoekje. Met zijn handjes gevouwen en hoofdje gebogen, is hij diep verzonken in gebed: hij kent alle gebeden al uit zijn hoofd! Dit beeld zal nog vaak voorkomen, want Dominicus kan zo in gebed opgaan, dat hij tijd en plaats volledig vergeet. Al op vijfjarige leeftijd is de goedlachse Dominicus misdienaar, terwijl hij pas zijn Eerste Communie kan doen als hij zeven is.


Een paar jaar later is Don Bosco op zoek naar jongens die hij wil opleiden tot geestelijken zodat zij hem kunnen helpen bij de opvang van verwaarloosde jongens. Vanaf de eerste ontmoeting weet Don Bosco dat hij hier met een bijzondere jongen te maken heeft. "En, wat vind je van mij?" vraagt de twaalfjarige Dominicus aan Don Bosco. "Ik denk dat je goed materiaal bent", antwoordt deze met een brede glimlach. "Nou", reageert Dominicus, "jij bent een goede kleermaker, dus als het materiaal goed is, gebruik me dan en maak van mij een nieuw pak voor O.L. Heer."

Dominicus is een ijverige en vrolijke leerling, maar ook zeer begaan met zijn klasgenoten en gevoelig voor alles wat er om hem heen gebeurt. Hij zet met een stel vrienden het 'Gezelschap van de Onbevlekte Ontvangenis' op; ze houden de school op orde en ontfermen zich over de achterblijvers en minder populaire jongens.

Don Bosco moet Dominicus wel behoorlijk bijsturen, want zijn enthousiasme lijkt soms te ontaarden in fanatisme. Op een avond vindt Don Bosco hem bibberend van de kou in bed onder slechts een dun lakentje. "Ben je helemaal, zo krijg je longontsteking", verwijt Don Bosco hem. Dominicus' excuus is dat Christus in de stal van Bethlehem toch ook geen longontsteking had gekregen.

Don Bosco wijst de ijverige Dominicus erop dat heldhaftigheid juist in het gewone en heiligheid in kleine dingen te vinden is: "Geloof moet om ons heen hangen als de lucht die we ademen." Dat draagt de jonge Dominicus vervolgens zo sterk uit dat hij het respect en de waardering van de andere jongens in de school wint. Ook van de twee stenengooiende knapen.

Dan gaat zijn gezondheid achteruit en Dominicus wordt naar huis gestuurd om op krachten te komen. Het mag niet baten. Hij heeft tuberculose en zal sterven. Maar Dominicus is niet bang voor de dood. Hij is, letterlijk, kinderlijk enthousiast dat hij naar de hemel mag gaan. Vlak voor hij sterft, richt Dominicus zich op, een brede lach verschijnt op zijn gelukzalig gezicht: "Ik zie zulke schitterende dingen." Het zijn zijn laatste woorden. Op deze 9e maart 1857 is hij een kleine maand verwijderd van zijn vijftiende verjaardag.

Dominicus wordt in 1950 zalig en in 1954 heilig verklaard. Hij is dan de jongste niet-martelaar die in de Kerk wordt heilig verklaard.12 mei: HH. Nereus en Achilles, martelaren (vrije gedachtenis)

nereus en achillesNereus en Achilles diende in het keizerlijk leger alvorens zich bij het zien van de moed van de veroordeelde christenen, te bekeren. Deze overgang moesten zij met de dood bekopen, waarschijnlijk ten tijde van Diocletianus. Boven hun graf aan de Via Ardeatina (buiten Rome) is later ter ere van hen een basiliek opgericht.

Gebed:
Heer, op deze dag gedenken wij de heilige Nereus en Achilles, die tot in de marteldood moedig voor hun geloof zijn opgekomen. Doe ons ervaren dat zij voor ons ten beste spreken en wij met hen verbonden zijn. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

12 mei: H. Pancratius, martelaar (vrije gedachtenis)pancratius

Pancratius stierf als martelaar te Rome, waarschijnlijk tijdens de vervolging onder Diocletianus. Boven zijn graf aan de Via Aurelia is door paus Symmachus een basiliek gebouwd.

Gebed:
God, met vreugde gedenken wij vandaag de heilige Pancratius, die voor het geloof als martelaar gestorven is. Wij vragen dat Uw kerk naar zijn voorbeeld trouw blijft in haar toewijding en standvastigheid in het geloof. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

13 mei: H. Maagd Maria van Fatima

maria van fatimaEerste verschijning van de Heilige Maagd Maria in Fatima
Op 13 mei 1917 is dan de eerste verschijning van O.L. Vrouw.
De zieners waren aan het spelen en bouwden een muurtje, toen zij plotseling een bliksem zagen.
Zij dachten dat er een onweer op komst was en dreven de kudde schapen bijeen, om naar huis te gaan.
Weer zagen zij de bliksem en kort daarop zagen zij boven een steeneik, een Dame geheel in het wit en stralender dan de Zon. Zij stonden zo dichtbij, dat zij binnen dit Licht stonden.
De mooie Dame zei: "Wees niet bang, Ik doe jullie geen kwaad".
Lucia vroeg: "waar komt U vandaan?" "Ik kom van de Hemel"
"En wat wilt U van mij?" Het is steeds Lucia die in naam van de drie spreekt.
De H. Maagd antwoordde: "Ik kom jullie vragen, dat jullie achtereenvolgend,
zes maanden telkens op de dertiende, op hetzelfde uur hier terugkomen.
Dan zal Ik zeggen wie Ik ben en wat Ik wil.
Daarna zal Ik nog een zevende keer hier terugkomen".
"Kom ik ook in de Hemel?" "Jawel!" "En Jacinta?" "Ook".

"En Francisco?" "Ook, maar hij moet dan eerst nog veel rozenhoedjes bidden".
Dan vroeg Lucia naar twee meisjes, die kort geleden gestorven waren, de een 16 de ander 20 jaar oud en zij vroeg, of die al in de Hemel waren.
De eerste wel, de tweede niet. Zo was de eerste kennismaking, toen ging Maria over op Haar onderwerp.
Willen jullie je aan God aanbieden om al het lijden te verdragen, dat Hij jullie zal zenden om daardoor eerherstel te brengen, voor de zonden waardoor Hij beledigd wordt en als een verzoek tot bekering van de zondaars?"
"Ja, dat willen wij!" "Jullie zullen dus veel te lijden krijgen, maar de genade van God zal jullie sterkte zijn!" Toen Zij de woorden: de genade van God zei, opende Zij Haar handen.
Uit Haar handen kwam zo'n sterk Licht, dat diep in ons drong, tot in de diepste diepte van onze ziel, zo liet Zij ons onszelf in God zien, die dit Licht was.
Wij zagen onszelf duidelijker dan in de beste spiegel; aldus Lucia.
Door een innerlijke drang, die ons meegedeeld werd, vielen wij op de
knieën en herhaalden: "0, Allerheiligste Drie-eenheid, ik aanbid U; mijn God, mijn God, ik bemin U in het Allerheiligste Sacrament". Na enkele ogenblikken zei 0.L. Vrouw:
"Bid dagelijks de rozenkrans, om de vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te verkrijgen!" Hierna verdween Zij langzaam in het Oosten.


14 mei: H. Mattias, apostel (feest)

MATHIASMattias werd door de apostelen in de plaats van Judas gekozen om getuige te worden van de verrijzenis van de Heer.
Zo werd hij (in de tijd tussen Christus' hemelvaart en het Pinksterfeest) aan de groep van de elf apostelen toegevoegd.(Hand.1, 15-26)

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Mattias in de kring der apostelen opgenomen. Wij vragen dat ook wij onze vreugde vinden in de gemeenschap waartoe Gij ons geroepen hebt en dat wij onder Uw uitverkorenen worden gerekend. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

15 mei: Heilige landbouwer Isodorus

15 Mei is de sterfdag van de Heilige Isidorus, de patroonheilige van de landbouw én van Swier.
Op die dag wordt wereldwijd zijn naamfeest gevierd. Sinds het jaar 2000 dus ook in Swier.

16 mei: Johannes Nepomuk; martelaar; † 1393.johannes nepomuk 05 16 1393
(ook Nepomucenus, van Pomuk, Welfflin of Wolfflin)
Feest 16 mei & 30 mei (Britse bisdommen).

Johannes Nepomuk heette eigenlijk Welfflin of Wolfflin. Hij werd ergens tussen 1340 en 1350 geboren in het plaatsje Pomuk nabij Pilsen in de landstreek Bohemen. Zijn ouders moeten welvarende mensen geweest zijn, want ze lieten hun zoon studeren. Eerst bij de cisterciënzer monniken in het naburige klooster, vervolgens in Praag en nog weer later in Padua, waar zich een beroemde universiteit bevond.

Hij begon zijn loopbaan in 1380 als pastoor van de Sint-Gallusparochie in Praag en als moderator van de Duitse kooplieden in Neustadt. Al gauw vestigde hij de aandacht van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders op zich. Hij werd aangesteld als predikant van de Teynkerk in de oude Praagse binnenstad. Hij was niet alleen een intelligent en wijs predikant, maar ook een bescheiden en diepgelovig mens. Stilaan steeg hij - zonder dat hij daar zelf ook maar enige aktiviteit voor ontplooide - hoe langer hoe hoger op de ladder van de kerkelijke posities. Zo werd hij tenslotte in 1387 aangesteld tot de belangrijkste vikaris van de bisschop in Praag. Hij preekte van nu af dan ook herhaaldelijk in de Domkerk waar van heinde en verre mensen naar toe stroomden om hem te kunnen horen.


johannes1 paus en martelaar18 mei: H. Johannes I, paus en martelaar (vrije gedachtenis)

Geboren in Toscane, werd Johannes tot bisschop van de kerk van Rome gekozen in 523. Als legaat van koning Theodorik werd hij naar keizer Justinus te Constantinopel gezonden. Ontervreden over het resultaat van zijn zending, liet Theodorik hem na zijn terugkeer gevangen zetten in Ravenna, waar hij in 526 stierf.

Gebed:
God, wij vieren de heilige paus en martelaar Johannes en gedenken hoe Gij hen beloont die zich aan U toevertrouwen. Wij vragen, dat Uw volk de heiligen in ere houdt en navolgt in hun standvastigheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

20 mei: H. Bernardinus van Siena. (vrije gedachtenis)bernardus

Bernardinus werd in 1380 te Massa Maritima in Toscane geboren. Nadat hij bij de minderbroeders was ingetreden en de priesterwijding had ontvangen, trok hij als volksprediker door geheel Italië en bracht velen tot inkeer. Hij verbreidde de devotie tot de heilige Naam van Jezus en maakte zich tevens zeer verdienstelijk door de bevordering van de studie en het onderricht in zijn orde en door het schrijven van theologische verhandelingen. Hij stierf te L'Aquila in het jaar 1444.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Bernardinus van Siena een bijzondere verering gegeven voor de Naam Jezus. Omwille van zijn werk en zijn gebed, vragen wij U: beziel ons altijd met de geest van Uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

beda25 mei: H. Beda de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar (vrije gedachtenis)

Beda werd in 673 geboren op het grondgebied van het klooster van Wearmouth. Door de heilige Benedictus Biscop opgevoed, trad hij vervolgens in het klooster en werd later priester gewijd. Zijn leven was gevuld met doceren en schrijven. In zijn theologische en historische werken volgde hij de traditie van de Vaders en verklaarde hij de heilige schrift. Hij stierf in 735.

Gebed:
God, met Uw genade heeft de heilige Beda door zijn geleerdheid bijgedragen tot het aanzien van Uw kerk. Wij vragen dat zijn wijsheid ook ons ten goede komt en dat zijn heilig leven ons aanzet tot meer toewijding. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

25 mei: H. Maria Magdalena de' Pazzi, maagd (vrije gedachtenis)maria magdalena pazzi

In 1566 te Florence geboren, ontving Maria Magdalena de' Pazzi een godsdienstige opvoeding en trad vervolgens in bij de karmelitessen. Daar leidde zij een verborgen leven van gebed en zelfverloochening. Onophoudelijk bad zij voor de hervorming van de kerk en vol toewijding leidde zij haar medezusters op de weg naar hoger leven. Vele gunsten mocht zij van God ontvangen. Zij stierf in het jaar 1607.

Gebed:
God, altijd roept Gij mensen tot een volkomen overgave aan Uw dienst, zoals Maria de' Pazzi, die Gij begenadigd hebt met uitzonderlijke gaven. Geef dat ook wij ons onverdeeld aan U toewijden en in eigen leven ruimte scheppen voor het evangelie. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

25 mei: H. Gregorius VII, paus (vrije gedachtenis)

Hildebrand, die in 1073 het pausschap aanvaardde onder de naam Gregorius VII, werd rond het jaar 1028 in Toscane geboren. Te Rome opgevoed, werd hij vervolgens monnik en was hij de pausen van zijn tijd behulpzaam. Vele opdrachten met betrekking tot de hervorming van de kerk vervulde hij voor hen. Als paus bevorderde hij krachtig de verbetering van de kerkelijke toestanden. Hij stierf in 1085 te Salerno, waarheen hij was gevlucht onder bedreiging van zijn tegenstander, keizer Hendrik IV.

Gebed:
Heer, wij gedenken vandaag de heilige Gregorius, die als paus geijverd heeft om onrecht te herstellen en de naastenliefde te doen beleven. Wij vragen U: geef aan Uw kerk moed om op te komen voor vrede en rechtvaardigheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

filippus neri26 mei: H. Filippus Neri, priester (gedachtenis)

Filippus Neri werd in 1515 te Florence geboren. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome en trok zich het lot aan van de jeugd aldaar. Zijn beleving van het evangelie beperkte zich echter niet hiertoe. In zijn bezorgdheid voor zieke armen richtte hij een vereniging op die zich met ziekenbezoek belastte. Priester gewijd in 1551, stichtte hij een oratorium waarin geestelijke lezing, zang en liefdewerken tot de religieuze opdracht behoorden. Filippus was een man van uitzonderlijke naastenliefde en evangelische eenvoud en diende God met grote blijmoedigheid. Hij stierf in 1595.


Gebed:
God, Gij hebt de heilige Filippus Neri opgenomen in de gemeenschap van Uw heiligen. Laat ook ons ervaren hoe Uw liefde is uitgestort in onze harten door de Geest die in ons woont. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


26 mei: H. Augustinus van Canterbury, bisschop (vrije gedachtenis)augustinus van canterbury

Augustinus werd in 597 door paus Gregarius de Grote uit het Sint Andreasklooster te Rome naar Engeland gezonden om er het evangelie te verkondigen. Gesteund door koning Ethelbert, bracht hij als bisschop van Canterbury velen tot het geloof. Verschillende bisdommen, met name in het koninkrijk Kent, danken hun ontstaan aan hem. Hij stierf rond het jaar 605, op 26 mei.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Augustinus van Canterbury uitgezonden om het volk van Engeland te winnen voor het evangelie Wij vragen, dat zijn verkondiging van het geloof de hele kerk ten goede komt en vruchtbaar blijft. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

31 mei: Maria bezoekt Elisabeth (feest)

Op deze laatste dag van de meimaand gedenken wij niet uitsluitend Maria's liefdevolle bezorgdheid, maar vooral haar vreugde om het wondervolle dat God in haar heeft verricht en dat door Elisabeth wordt erkend met de woorden:"Gezegend is de vrucht van Uw schoot."
Als dochter van Sion, die door de profeet wordt uitgenodigd:" Jubel van vreugde, verheug U en wees blij, dochter van Jerusalem: de Heer is bij U als redder" (sef.3,14-15;vlg. Jes.12,6), vertegenwoordigt Maria de kerk op aarde, die de messiaanse vreugde kent van God's zegenrijke tegenwoordigheid temidden van Zijn volk. Evenals bij Maria, Elisabeth en Johannes de Doper is deze vreugde een gave van de heilige Geest die God's uitverkorenen vervult.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, toen Gij had geopenbaard wat aan Elisabeth was geschied, is Maria in verwachting naar haar verwante toegegaan. Laat ook ons ingaan op elke ingeving die van U komt. Dan zullen wij met de Moeder Gods vol blijdschap belijden dat groot is wat Gij in ons bewerkt. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.