Sacrament van het Huwelijk

Het Heilig Huwelijk

Het huwelijk is een uitbeelding van het mysterie van de eenheid en de vruchtbare liefde tussen Christus en de Kerk. De echtgenoten beelden dit uit, nemen hier deel aan en helpen elkaar tot heiligheid in het echtelijk leven en in het aanvaarden en opvoeden van hun kinderen.

Huwelijksviering

Het huwelijk komt tot stand door het onherroepelijk persoonlijk wederzijds ja-woord. De voorwaarde hiervan is volkomen trouw en een onverbrekelijke eenheid. Om dit duidelijk te maken heeft Christus een onverbrekelijk verbond van het huwelijk, naar het voorbeeld van zijn huwelijksverbond met de Kerk als zijn bruid, tot de waardigheid van een sacrament verheven.

Het huwelijk moet als ongedeelde liefde, ontsprongen aan de bron van de goddelijke liefde, de echtgenoten inspireren en vervullen, opdat zij door de vereniging van het goddelijke en menselijke, in lief en leed, elkaar naar lichaam en geest trouw blijven.

Het huwelijk had vroeger als doel kinderen te krijgen en deze een christelijke opvoeding te geven. Na het Tweede Vaticaans Concilie heeft de kerk hier aan toegevoegd dat het ook als doel heeft om beide echtgenoten gelukkig te maken.

Het huwelijk is een sacrament dat door de echtgenoten aan elkaar wordt toegediend en waarbij de voorganger, de priester of diaken, getuigen zijn en Gods zegen over hen uitspreekt.