Lectores

De lector leest in onze kerk het epistel en eventueel de psalm en het alleluia.Logo_lector

Vroeger was het lectoraat één van de lagere wijdingen, die echter in de praktijk alleen nog aan seminaristen werd toegediend als een tussenstadium op weg naar het priesterschap.
Tegenwoordig is het lectoraat een aanstelling.
In de praktijk wordt in de meeste kerken de lezing gedaan door een leek zonder aanstelling.

In de kathedraal zijn er vijf Lectrices / Lectoren t.w.:

Ingrid Kappelhof
Gert Koren
Innocentius de Kort
Heidi Kortovik

Rob Schmitz