De Chrismamis

Op de vooravond van Witte Donderdag, 's woensdags dus, wordt, alleen in kathedralen, de zogenaamde Chrismamis opgedragen.
Het is een Eucharistie onder leiding van de bisschop waarin hij oliën wijdt en bovendien de eenheid van de plaatselijke Kerk tot uitdrukking komt : immers alle parochies van het bisdom zijn in deze Viering vertegenwoordigd. Vanuit deze ene Viering worden de oliën meegenomen naar de afzonderlijke parochiekerken. O.a. het chrisma, een van de drie soorten olie die in de Liturgie worden gebruikt.
In het woord chrisma kunnen we de naam Christus herkennen:
Gezalfde.
Chrisma is een geurige, met olijfolie vermengde balsem, die gebruikt wordt bij de zalving na de Doop, bij het Vormsel, bij de wijding tot het Ambt en bij een kerk- of altaarwijding.
De andere soorten olie zijn de ziekenolie, die bij het sacrament van de Ziekenzalving wordt gebruikt, en de olie van de doopleerlingen, die gebruikt wordt voor de catechumenen.

Tijdens deze plechtigheid komen alle kerktoetreders (nieuwe katholieken) van het afgelopen jaar naar voren om door de bisschop gezalfd te worden.
Zij ontvangen dan op het voorhoofd een zalving (in de vorm van een kruis) met de olie der doopleerlingen.
Het is een eeuwenoude ritus voor catechumenen. Als u die tientallen kerktoetreders naar voren ziet gaan, voegt u zich daar dan niet bij; immers: u hebt die zalving al bij uw Doopsel ontvangen.