Het Verhaal Achter de Christoffelmis

 

U heeft er waarschijnlijk al iets over gelezen in de meest recente uitgave van het bisdomblad Tussenbeide: de Christoffelmis.
Over deze mis, door onze cantorij al uitgevoerd tijdens de diakenwijding op 16 november én tijdens de tv-uitzending op zondag 8 december, is nog meer te vertellen. Het initiatief voor het componeren van deze mis kwam van de Ned. Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). In tegenstelling tot het aantal Latijnse missen (ordinaria) is het aantal Nederlandstalige natuurlijk gering. Bovendien blijkt het gebruik al vele decennia beperkt tot enkele ‘toppers’, zoals de Willibrordusmis van Bartelink en enkele ordinaria van Jan Vermulst.  Vernieuwing van dat repertoire gaat meestal niet vanzelf.

De NSGV constateerde in ons taalgebied een grote populariteit van de Engelse kerk- en koormuziek, zoals die o.a. door John Rutter wordt gemaakt: goed in het gehoor liggende melodieën met  aantrekkelijk begeleidingen en dito akkoordkeus. Iets van dat muzikale dialect wilde men graag eens terughoren in een Nederlandstalige mis.

Toen mij door de NSGV de vraag werd gesteld een dergelijk ordinarium te schrijven, heb ik even geaarzeld, maar daarna toch met veel enthousiasme de pen ter hand genomen.

Juist in de periode dat de mis ‘in klad’ was voltooid overleed onze plebaan Chris Bergs. Ik heb toen niet lang hoeven nadenken over de naam van deze mis.

Dat de naam van onze oud-plebaan tot in de lengte van jaren  ook voor de rest van ons taalgebied  op deze wijze verbonden mag blijven met onze kathedrale parochie is de wens van

Aart de Kort,
organist/huiscomponist
30-12-2019