Gebeurt er nog wat met het grote orgel?

Orgel 2

Behalve de regelmatige vraag om donaties voor het orgelfonds hoort of leest u verder niets over de voortgang van de renovatie. Hoogste tijd voor een update.

Er is in de afgelopen jaren veel geduld én geld gevraagd voor de grote restauratie van de kathedraal en de bijgebouwen. Wat ongerestaureerd bleef was het grote orgel. Dat zou eigenlijk de kroon op het werk moeten zijn. Nu is het orgel niet, zoals dat officieel heet, ‘monumentwaardig’ en is er dus geen rijkssubsidie te verwachten voor een restauratie. Met ander woorden: het moet allemaal uit eigen middelen worden opgebracht.

Het was de orgelcommissie al snel duidelijk dat een groot bedrag (we praten al gauw over een paar ‘ton’) niet in één keer kon worden opgebracht en zodoende is besloten de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.

Inmiddels is er haast genoeg geld binnen om de eerste fase aan te besteden aan de firma Adema te Hillegom: de bouw van een nieuwe speeltafel. Vanuit dit meubel met 3 klavieren, voetklavier en registerknoppen wordt het orgel feitelijk ‘bestuurd’. Met het gedeelte waar alle pijpen op de windladen staan vormt het een technisch nogal gecompliceerd geheel van mechaniek, pneumatiek en electro-techniek. Veel van deze toegepaste systemen zijn inmiddels verouderd en versleten. Sinds mijn komst in 2003 is het orgel nimmer storingsvrij geweest (of er een oorzakelijk verband is, laat ik aan u…..).

De speeltafel zal nu geheel nieuw worden geleverd, beantwoordend aan de meest recente eisen van ergonomie en technische betrouwbaarheid. Hij wordt ook mobiel gemaakt, zodat indien nodig de koren op een logischer en muzikaal betere wijze opgesteld kunnen worden.

De realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij zeer royale giften speciaal voor dit doel van twee van onze parochianen!

Namens de orgelcommissie,

Aart de Kort
29-12-2019