Nieuwe orgels

In de vakantietijd is het dikwijls moeilijk om de ‘normale’ werkzaamheden door te laten gaan. Dit speelt ook bij zangkoren. 

Er worden wat eenvoudiger werken uitgevoerd. Ook koorleden gaan met vakantie. Moeilijker wordt het als Aart de Kort ziek is en Marc Schaap ook op vakantie gaat.
Wij hebben deze zomer een beroep kunnen doen op Ronald van Baekel. Ronald was organist in de kathedraal vóór Aart de Kort het orgel ging bespelen.
Ronald leidt tegenwoordig het bedrijf ‘Adema’s Kerkorgelbouw”. Een bedrijf dat al sinds 1855 bestaat.


HFR 5512 resizeDit bedrijf heeft in 1997/98 het orgel van de kathedraal met behulp van vrijwilligers gerestaureerd en uitgebreid. Ronald heeft in die tijd de overstap gemaakt van organist naar orgelbouwer.
Vele koorzangers kennen Ronald nog wat uitliep in een gezellig koffiegesprek. Natuurlijk kwam de vraag hoe het met zijn bedrijf gaat. Dit resulteerde in een uitnodiging om daar eens te komen kijken.
Eind augustus ging een aantal koorzangers en een koster op weg naar Hillegom waar het bedrijf gevestigd is. Wij werden hier met koffie en koek ontvangen.
Ronald begon met de geschiedenis van het bedrijf waarna wij een rondgang door de werkplaatsen kregen. Er gaat veel schuil achter de frontpijpen van een orgel.
Wat komt er allemaal kijken voordat er muziek uit een orgel komt. Wat voor soorten pijpen staan er in een orgel? Van welk materiaal zijn ze gemaakt?
Verschillende soorten metaal of hout. Ieder materiaal heeft zijn eigen klankkleur. Ook niet te vergeten de vorm van de pijpen.
Hoe komt de lucht (wind) in de pijpen? Hoe worden de pijpen aangestuurd? Mechanisch, pneumatisch, elektrisch of digitaal?


RonaldDit had voor Ronald allemaal geen geheimen, op iedere vraag had hij een antwoord.
In de werkplaats stond een orgel gereed om in september in een kerk geplaatst te worden.
Een groot gat in de vloer van de eerste en tweede verdieping om het orgel te kunnen bouwen en te testen op een goede werking. Hierna wordt het orgel gedemonteerd en in de kerk weer opgebouwd.
’s Middags gingen wij weer huiswaarts, ieder met een boek onder zijn arm over de geschiedenis van Adema’s Kerkorgelbouw.
Een zeer leerzame dag.
Ronald bedankt!

 

Joop Nijs
05-09-2017

Afdrukken E-mail