Ontvang het zegel van de Heilige Geest

Vormsel

Zondag 21 mei zal onze bisschop Mgr. Van de Hende in de kathedraal het Sacrament van het Vormsel toedienen aan jongeren uit parochies van Rotterdam Rechter Maasoever.
Onder hen ook zeven uit onze eigen parochie.

De vormelingen in onze parochie krijgen elke zondag vormselcatechese van het duo Limarley Kingsale en Octavio dos Santos.

Wekelijks houden zij ons hier op de hoogte.

Vormelingen in voorbereiding

Laatst bijgewerkt:   22 mei 2017   (10 van 10)


vormelingen in laurentiuszaal

 


Zondag 19 maart : Kennismaking

De bijeenkomst begint om 12:30 in de Laurentius-zaal, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om eerst naar de Eucharistieviering te gaan. Het is een gezamenlijke bijeenkomst van de vormelingen, hun ouders en de begeleiders. Dit is voornamelijk bedoeld om met elkaar kennis te maken en wat praktische zaken te bespreken.

Terug naar boven


Zondag 26 maart : Eerste les

Om 12:30 als de parochianen in de Elisabethzaal koffie drinken, verzamelen de vormelingen zich in de Laurentius-zaal. De voorbereiding gaat nu echt beginnen. De vormelingen interviewen elkaar om elkaar wat beter te leren kennen. Ook de pastor komt even langs om meer persoonlijk kennis te maken. Deze week gaat het over de Sacramenten: wat is een Sacrament, welke zijn er? Wat betekenen ze eigenlijk? Het lijkt basiskennis, is het ook, maar het is wel goed ervoor te zorgen dat iedere Vormeling deze basiskennis heeft.

Terug naar boven


Zondag 2 april : Verbinding maken

Voor de derde keer komen de Vormelingen bijeen na de zondagsviering. Het thema deze week is verbinding maken. De vormelingen krijgen de vraag: hoe maak je verbinding met mensen? Met vrienden afspreken, Facebook en WhatsApp worden genoemd.
Van verbinding maken met mensen, maken we de overgang naar verbinding maken met God. Hoe doe je dat, verbinding maken met God? Bidden! En bidden, hoe doe je dat dan? Daar heeft Jezus ons bij geholpen. We lezen een stuk uit Matteüs hoofdstuk 6, het stuk waarin Jezus zijn volgelingen leert bidden: het Onze Vader.
Maar we doen nog meer. Als je dan verbinding met God gemaakt hebt, dan kun je je ook afvragen: wat betekent bidden voor jou. De vormelingen schrijven hun antwoorden op een flipover: een ‘wordcloud’. Er ontstaat een ‘word cloud’ met uitspraken variërend van ‘God om raad vragen’ tot ‘Je zorgen bij God neerleggen’ en ‘Vergeving vragen’. Het levert genoeg zinvolle gespreksstof!
Aan het eind van de les nog even de herinnering: het werkboek bevat ook een kaartje met de tekst van het (nieuwe) Onze Vader, kun je thuis ook nog even oefenen.

Terug naar boven


Zondag 9 april - Palmpasen

Op Palmpasen lopen de Vormelingen niet in processie met Palmpasenstokken, de vormselvoorbereiding gaat gewoon door. Het thema van deze week: Missie van Jezus. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het Koninkrijk van God op aarde brengen en ook daarin kunnen we hem volgen. We lezen uit Lucas 4, de passage met 'Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.'
We vragen ons af, hoe ziet de aarde er nu uit: honger, oorlog, armoede, onrecht. En dan het Koninkrijk Gods: vrede, gerechtigheid etc. De voor de hand liggende vraag volgt: hoe gaan wij, Jezus navolgend, de aarde een beetje laten lijken op het Koninkrijk Gods? Genoeg stof tot verdieping. Het wordt een drukke week, deze Goede Week. Op het programma staat onder meer het bijwonen van enkele vieringen. Ook de Chrismamis, immers tijdens deze Mis wijdt de bisschop het Chrisma. En die met balsem verrijkte olijfolie gaat ook voor hun eigen Vormsel gebruikt worden. Vanzelfsprekend staan Witte Donderdag en Goede Vrijdag ook op het programma. De Paaswake wordt echt bijzonder: twee van de vormelingen zullen dan het sacrament van het Doopsel ontvangen!
Op Eerste Paasdag mogen ze uitslapen, deze zondag geen vormselvoorbereiding.

Terug naar boven


Maandag 17 april - Paasmaandag

Deze week geen vormselvoorbereiding. Toch is het een drukke week geweest, tenminste dat was de bedoeling voor de Goede Week. De vormelingen zijn dan wel op hoogte van de Chrismamis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, het blijven natuurlijk wel tieners. De opkomst valt dan ook een beetje tegen. Niet alle avonden zijn ze er allemaal, een enkeling is er op enkele avonden.
Dan de Paaswake, er wordt gedoopt, gevormd en de Eerste Heilige Communie ontvangen. Ook 2 vormelingen worden gedoopt, hun Vormsel en Eerste Heilige communie ontvangen ze over een maand. Met Pasen geen bijeenkomst, komende zondag na de viering zijn we er weer allemaal en gaat de Vormselvoorbereiding weer volle kracht vooruit verder.

Terug naar boven


Zondag 23 april - Elfjes

Na 2 weken weer Vormselvoorbereidingbijeenkomst, thema van week is: Vuur en Vlam. Na de bijeenkomst spreken we deze week even met vormeling Christiaan. Door zijn moeder opgegeven, vindt hij het zelf ook wel een goed idee het Vormsel te ontvangen. Hij komt al regelmatig zondag in de kerk, en vindt Vormsel een logische stap: “Dan hoor je er helemaal bij”.
Christiaan praat enthousiast over de bijeenkomsten, noemt ze leuk en leerzaam: “De verhalen zijn vaak al mooi, maar door de opdrachten gaat het verhaal een beetje meer leven.” Deze week is de opdracht: Schrijf een Elfje over wat het vuur van de Heilige Geest voor jou betekent. Een uitermate geschikte opdracht, zo'n Elfje (gedichtje van vijf regels in elf woorden) dwingt Christiaan en zijn medevormelingen na te denken over het vuur van de Heilige Geest en de kern samen te vatten in een paar worden. En dat lijkt redelijk goed gelukt!

Elfje: Vuur van de Heilige Geest
   Vuur
   Van de Heilige Geest
   Helpt ons allemaal
   Geeft ons
   Kracht

Terug naar boven


Zondag 30 april - De geloofsbelijdenis

Afgelopen zondag weer bijeenkomst, nog steeds geen afvallers.We beginnen met het evangelie van die dag, de Emmaüsgangers. Bij dit verhaal doen we meteen de eerste opdracht: teken je levensweg en beschrijf wie jouw reisgenoot is. Het zal niet verbazen dat ‘mijn moeder’ veel genoemd wordt.
Daarna de Apostolische Geloofsbelijdenis (overigens niet rechtstreeks afkomstig van de apostelen), nog niet bij iedereen bekend. En zal nog wel een paar keer terugkomen tijden de voorbereiding.
Deze 12 artikelen van het geloof leveren al veel vragen op. Bijvoorbeeld ‘Nedergedaald ter helle’, is Jezus in de hel geweest dan? Nee, het betekent dat Jezus voor Zijn verrijzenis in het Rijk der doden is geweest; ‘helle’ betekende oorspronkelijk ‘de onderwereld’ en dus niet de ‘plaats voor de verdoemden’.
Zo zijn er nog wel meer vragen, helaas ontbreekt de tijd om op alles in te gaan. Gelukkig maar dat niet de Geloofsbelijdenis van Nicea werd behandeld!
Maar ondanks enkele openstaande vragen, we zijn goed op schema, nog 2 bijeenkomsten te gaan.

Terug naar boven


Zondag 7 mei - Uitdragen

Vandaag beginnen we met het Evangelie waarin Jezus 72 leerlingen op weg stuurt, 2-aan-2, ze nemen niets mee. Meteen de eerste oefening: je gaat op reis, wat neem jij mee? Voorspelbare antwoorden: geld, kleding, rozenkrans. Ook minder voorspelbare: hoop, geluk, hulp. Tweede opdracht, het gedicht Bagage voor je leven van Greet Brokerhof - van der Waa waarin enkele woorden zijn weggelaten. Opdracht is duidelijk. Ook een leuke oefening om zelf te doen. De boodschap is duidelijk: op je levensreis zijn materiële zaken belangrijk, maar ook immateriële zaken zijn minstens zo belangrijk.
Op deze laatste dag ook een beetje toepassing: de werken van barmhartigheid. Het is de bedoeling dat de vormelingen hieraan zelf invulling gaan geven en dat kun je ruim invullen. Bijvoorbeeld de doden begraven. Je kunt ook iemands graf bezoeken en bidden voor de overledenen. Een ander voorbeeld, de gevangenen bezoeken, je kunt ook iemand bezoeken die gevangen zit in eenzaamheid.
Vandaag de laatste dag van de basisstof van het boek. Wat de laatste voorbereidingsbijeenkomst brengen zal, blijft nog even een verrassing!

Bagage voor je leven

Bagage voor je leven

Stop wat humor in je rugzak.
Neem wat optimisme mee.
En wat reisgenoten zoeken
Dat is ook geen gek idee!
Weten welke kant je op wilt
en op weg gaan met een doel.
Ook al is dat doel maar simpel,
het geeft toch een goed gevoel.
Durf eens naar de weg te vragen,
stuur misschien een beetje bij.
Laat je af en toe verrassen
door die gekke maatschappij.
Met wat wilskracht als bagage,
zit je bijna altijd goed.
Grote struikelblokken neem je
Met een beetje durf en moed.
Als je liefde weet te geven
wordt het leven kinderspel.
Vul je rugzak dus met liefde.
Wie die uitdeelt komt er wel!

Greet Brokerhof - van der Waa

Terug naar boven


Zondag 14 mei - Vooruitkijken

De laatste bijeenkomst in de Laurentiuszaal. De leerstof in het boek is behandeld. We gaan hier niet op terugkijken, Nee, we gaan vooruit kijken. En dan heb je het Vormsel ontvangen, en dan, wat ga je er mee doen?
Natuurlijk komen de juiste antwoorden: op goede pad blijven, meer naar de kerk gaan. Maar hoe ga je dat dan doen? Enkelen willen zelfs Misdienaar worden (eentje is het al).
Maar er is natuurlijk meer dan de viering op zondag. Wat zou je verder willen en kunnen doen in de parochiegemeenschap? Zoveel is er nu nog niet voor de jongeren. En wat willen ze zelf eigenlijk? Elkaar ontmoeten (ja er zijn meer katholieke jongeren dan het handje vol van de vormselvoorbereiding), geloof verder verdiepen maar ook gezellige uitjes. Klinkt als Laurelis… maar ook als een een oproep jongeren te blijven betrekken en hun eigen plek te geven in onze parochiegemeenschap.
Zondag eerst maar eens de Vormseltoediening, bisschop Van den Hende zal in de kathedraal het Sacrament van het Vormsel toedienen aan jongeren uit parochies van Rotterdam Rechter Maasoever.
Vrijdag de Generale repetitie. Ook in een terugkomdag is voorzien, zaterdag 3 juni de Vuurdoop!

 

Terug naar boven


Zondag 21 mei - Vormselviering

Zondag 21 mei was het zover, Mgr Van den Hende diende het Vormsel toe aan de Vormelingen uit de parochie federatie Rotterdam Rechter Maasoever. Het was een mooie viering waar alle vormelingen met vreugde en dankbaarheid op kunnen terugkijken.
We hopen en bidden dat dit Vormsel voor hen een mijlpaal mag zijn op hun levensweg, hun weg met Jezus.

 

Terug naar boven

 

Gerrit Heuff 22-05-2017


 

  • Laatste update op .