Activiteiten Elisabethgroep

Deze groep bestaat sinds 2010 en er zijn verscheidene bezoeken
afgelegd. Soms kreeg een parochiaan een of twee keer een bezoekje,
maar er zijn er ook bij die regelmatig bezocht worden omdat deze
mensen niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen
maar het toch op prijs stellen iemand van de parochie te zien en zich
zo ook nog betrokken te voelen bij alles wat er zoal gebeurt.

Wat wij nu als groep merken is dat als er mensen ziek zijn of om andere
reden een tijdje niet naar de kerk komen, dit vaak pas laat bekend
wordt bij onze groep. Het is dan wel bekend in de wandelgangen
maar wordt niet doorgegeven aan de Elisabethgroep. De familie
denkt er niet zo gauw aan en dat is ook logisch en andere mensen
horen het wel via allerlei wegen maar dit dan doorgeven is iets wat er
dan niet of pas later van komt.

En zeker in de wintermaanden valt het wel op dat sommige parochianen
een tijdje niet komen maar dat wordt dan eerder aan de weersomstandigheden
geweten dan dat er iets anders aan de hand zou
zijn, en of ze nu ziek zijn of niet zo makkelijk er op uit kunnen gaan,
wellicht is een bezoekje dan misschien juist fijn.

Dus mocht u iemand weten die ziek is, eventueel tijdelijk in een ziekenhuis,
zorghotel of in een verzorgingshuis verblijft of door andere
omstandigheden niet naar de kerk kan komen, dan kan u dat doorgeven
aan:
De plebaan, hij geeft dat door aan iemand van de Elisabeth groep.
Maar u kunt dit ook direct aan de Elisabethgroep doorgeven: aan

Gerard Koelemij, tel. 010-2150075; g.koelemij@chello.nl

Het adres staat ook in de Math Maandelijks 

Wij gaan namens onze parochiegemeenschap mensen die ziek zijn,
als men dat op prijs stelt een bezoekje brengen in het ziekenhuis,
zorghotel of verzorgingshuis en als ze weer thuis zijn in overleg, zolang
men niet in staat is om naar de kerk te komen. Ook mensen die
door andere omstandigheden een tijdje niet naar de kerk kunnen
komen, gaan wij, als ze dat graag willen, bezoeken.

Marlies Schmitz