Vastenactie project 2018: Zambia

VASTENACTIE CAMPAGNE 2018
HOUSEHOLDS IN DISTRESS-PROGRAMMA IN MBALA, ZAMBIA

Met onze bijdrage helpen we kwetsbare kinderen en volwassenen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de hiv/aids pandemie.
Daartoe steunen we het Households in Dis-tress-programma in Mbala.
Met onze bijdrage krijgen 300 hiv-positieve mannen en vrou-wen een opleiding en kunnen we het Sunsuntila weeshuis en de Victor Braun school voor gehandicapte kinderen voorzien van leermiddelen, speelmaterialen en medische hulp-middelen.

HET LEVEN IN MBALA
Voor ons campagneproject 2018 gaan we naar Mbala, een stad (en district) in het uiter-ste noorden van Zambia, vlakbij het Tanganyikameer in Tanzania.
Veel mensen komen van het platteland naar Mbala in de hoop er werk te vinden. Meestal lukt dat niet. Ze bouwen huisjes aan de rand van de stad, waar zich sloppenwijken hebben gevormd.
Het geheel van sloppenwijken heet Zambia Compound. De wegen zijn onverhard en zo slecht dat je er met een gewone auto niet kunt rijden: door de zware regens in het regensei-zoen zitten ze vol diepe kuilen en zijn de zijkanten vaak veranderd in diepe geulen – na een regenbui zijn de wegen dan ook veranderd in grote modderpoelen.
Er is geen schoon water en geen elektriciteit in veel delen van Zambia Compound. Mensen moeten daarom naar de rivier lopen om water te halen.
Het betekent bijvoorbeeld ook dat er geen wc’s zijn en dat riolering ontbreekt. Dat is onhygiënisch en daardoor worden mensen gemak-kelijker ziek.

PROJECTPARTNERS: ZUSTERS VAN HET HEILIG HART

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria.
Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief, op verzoek van de toenmalige overheid en van de bisschop van het Mbala-Mpika-bisdom.
Vanuit hun missie zetten zij zich in voor onderwijs en ziekenzorg. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio (in samenwerking met het bisdom) en dat jarenlang gerund.

 

HOUSEHOLDS IN DISTRESS-PROGRAMMA (HID)

portret Zuster YvonneSinds het uitbreken van de hiv/aidspandemie, begin jaren negentig, hebben de zusters hun werkzaamheden verlegd naar de zorg voor slachtoffers van deze ziekte, hun families en hun kinderen.
Het ziekenhuis hebben ze overgedragen aan de overheid. In 1991 hebben de zusters het Households in Distress (HID)-programma opgezet.
Het doel van het HID-programma is om de impact van hiv/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio op het gebied van hiv/aids.


Zuster Yvonne

 

ONDERDELEN VAN HET HID-PROGRAMMA ZIJN;

HIERVOOR HEBBEN DE ZUSTERS VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN OPGEZET:

De zusters zijn zeer betrokken bij de mensen en hebben voor iedereen tijd, aandacht en waar nodig een helpende hand.
Geen eindeloos helpende hand, want de zusters willen mensen zo snel mogelijk op eigen benen zetten, zodat ze weer voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen.
Daarmee geven ze talloze kinderen en volwassenen hun waardigheid terug.

 

 

 

straatbeeld Mbala

                                                                                                       Straatbeeld Mbala

CAMPAGNEPROJECT

Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.
In het project leren ze bijvoorbeeld hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden. Ze krijgen een startkapitaal of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.
In een workshop leren deelnemers bijvoorbeeld hoe ze een viskwekerij kunnen opzet-ten. Vervolgens graven ze zelf een vijver.
Daarna krijgen ze een paar honderd kleine visjes, die ze moeten voeren en opkweken. Wanneer de vissen groot genoeg zijn, krij-gen ze een visnet en kunnen ze de vis verkopen.
Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

U kunt gedurende de 40-dagen tijd uw gaven voor de actie geven in de houten kist die bij het altaar staat.
U kunt uw gaven ook doen in de zakjes die in de zondagse ‘Bijlage’ zitten. Dit zakje kunt U dan gewoon in de collecteschaal doen bij de gaven voor de collecte. Het geld in het zakje is dan geoormerkt voor de Vastenactie.
Of overmaken op banknr: NL23INGB 0000529226 t.n.v. Parochie Laurentius&Elisabeth o.v.v. Vastenactie 2018

 Voor meer informatie over Zambia kunt u lezen op onze website kathedraalrotterdam.nl onder het kopje Activiteiten / Diaconie

Diaconiegroep
02-02-2018