Adventsactie: Straatkinderen in Rwanda

 

adventsactie

Adventsactie werft fondsen voor concrete projecten in de tijd voor Kerstmis.
We ondersteunen het hele jaar missionaire ondernemers en onderneemsters in Nederland die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden.
We geloven in de waarde van relaties en kleinschalige projecten.
De kernboodschap van de Adventsactie is "Kom samen in actie om hoop te brengen in het Licht van Kerstmis".
Er is geen duisternis in staat om licht te overschaduwen, maar het kleinste lichtje kan de grootste duisternis verdrijven.

 

PROJECT 2017: STRAATKINDEREN TERUG NAAR HUIS IN RWANDA
De gehele parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever heeft voor de adventsactie gekozen voor het project:

Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of geweld.
De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin.
Op verzoek van de Rwandese overheid wordt de capaciteit van hun opvangcentrum dit jaar fors uitgebreid.

OPGROEIEN IN EEN GEZIN
jongens12017De extreme armoede in Rwanda wordt mede veroorzaakt door de trek van boeren naar de voorsteden, de gevolgen van aids en de toenemende werkloosheid.
Mede hierdoor komen veel kinderen op straat terecht, waar ze worden geconfronteerd met geweld, drugsgebruik, misbruik, ziekte en honger.
In Kigali leven naar schatting 3000 straatkinderen, voornamelijk jongens.
Maatschappelijk werkers van CECYDAR leggen contact met deze kinderen en proberen hun vertrouwen te winnen. Als dat is gelukt brengen ze de kinderen naar het opvangcentrum.
Daar krijgen ze voedsel, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs. In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen van hun leven op straat.
Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.
CECYDAR vindt dat kinderen het beste kunnen opgroeien in een gezin. De Rwandese overheid noemt CEYCYDAR een voorbeeldproject en wil dat het zijn capaciteit fors uitbreidt.

 
UITBREIDING VAN DE HULPVERLENING
In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar, waarvan 100 kinderen door de Rwandese overheid worden toegewezen.
Deze laatste groep komt uit opvangcentra van de overheid, eigenlijk een soort gevangenissen voor straatkinderen. Deze kinderen zijn niet, zoals de anderen, mentaal voorbereid op opname in het centrum.
Voor hen worden twee extra maatschappelijk werkers aangenomen. Om re-integratie in een gezin meer kans van slagen te geven wordt de hulp aan gezinnen van straatkinderen uitgebreid.
Honderd gezinnen krijgen financiële hulp, bijvoorbeeld voor medische zorg, het starten van een kleine onderneming/winkel of het kopen van kleinvee.
Huisvesting laat vaak te wensen over, daarom krijgen 23 gezinnen hulp bij het bouwen van een nieuwe hut, waar zij hun kinderen een echt thuis kunnen bieden.
Tenslotte krijgen ouders vorming aangeboden. Ze leren bijvoorbeeld wat hun rechten en verantwoordelijkheden zijn, maar ook hoe ze met weinig middelen een project kunnen starten dat geld oplevert.

FINANCIËLE ZELFSTANDIGHEID
Om ervoor te zorgen dat het project niet volledig afhankelijk blijft van giften, beschikt CECYDAR over een stuk landbouwgrond. Adventsactie 1
Door deze grond goed te beheren kan de organisatie ook zelf geld verdienen.
In 2015 is een grote kippenstal gebouwd en vanwege de grote vraag naar eieren is vorig jaar een tweede stal voor legkippen gebouwd.
Ook zijn een boomkwekerij, groentevelden, kassen en een champignonkwekerij aangelegd.
Vorig jaar heeft het land voor het eerst volledig geproduceerd, met goede opbrengsten. Om de producten nog beter te kunnen verkopen wordt een kleine winkel bij de ingang van het centrum gebouwd.


EEN BIJZONDERE NAAM
De lokale organisatie CECYDAR (Centre Cyprien et Daphrose Rugamba) is in 1992 opgericht door een Rwandees echtpaar, waarnaar de organisatie later ook genoemd werd.
Het echtpaar is tijdens de genocide vermoord. Cyprien en Daphrose waren al voor hun dood bekend in Rwanda.
Cyprien werkte voor de regering en was bekend in kunstenaarskringen. Hij schreef veel liederen, waaronder ook religieuze.
Het echtpaar zette zich in voor de verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
CECYDAR heeft speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de straatkinderen.

 

Wij hopen dat u ook deze keer onze actie van harte wil steunen.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer:
NL23 INGB 0000 5292 26 t.n.v. Parochie Laurentius&Eliasbeth Adventsactie 2017 Rwanda
Of het collectezakje in de houtenkist doen die voor bij het altaar staat.

Diaconiegroep
08-11-2017