Vastenactie project 2016 "Parel van Afrika" Oeganda

vierOnze vastenactie is dit jaar gericht op een land, dat wel eens "de Parel van Afrika" wordt genoemd: Oeganda! Een prachtig land, maar ook één van de armste landen op de wereld.

Het land heeft veel te lijden gehad onder de terreur van 'Het leger van de Heer' en van de rooftochten van de inheemse nomadenstam Koromojong. Sinds zo'n acht jaar geleden is het rustiger geworden maar de gevolgen zijn nog dagelijks voelbaar.

In het Noord-Oosten  is de armoede het grootst. De mensen zijn afhankelijk van kleinschalige landbouw, maar het ontbreekt hun aan materialen om de grond te bewerken. Ook de klimaatverandering is voelbaar door periodes van grote droogte en hevige regens.

De kennis over landbouw is verloren gegaan doordat de ouderen door oorlog, geweld of ziekte zijn  overleden en de jongeren de kennis niet overgedragen hebben gekregen.

Een geschiedenis van terreur, klimaatverandering, te weinig voedsel en een miljoen aidswezen is voor de Vastenactie reden genoeg om Oeganda te hulp te schieten!
 drie
De ontwikkelingsorganisatie Socadido helpt om de levensomstandigheden te verbeteren. Informatiecentra worden opgericht om de bevolking te leren omgaan met veranderende  weersomstandigheden. Ze worden op weg geholpen met ossen, zaden en landbouwmaterialen. Ook bij de verkoop van hun producten via eigen coöperaties help de Vastenactie Het werpt allemaal vruchten af. Steeds meer gezinnen plukken er de vruchten van.

Father Silvber Opio vraagt om zijn mensen een duwtje in de rug te geven, zodat ze zelf verder kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Wij hebben in de vastentijd de gewoonte om elkaar nog meer bewust te maken van onze medemens dichtbij en ver weg. In het jaar van de Barmhartigheid, uitgeroepen door onze Paus Franciscus, worden wij uitgedaagd om nog intenser naar elkaar om te zien, juist naar de mensen in Oeganda. Zij rekenen op ons.

07-02-2016

een