Diaconie

De Diaconie groep van de HH Laurentius&Elisabeth parochie

Op deze pagina een aantal werkgebieden van de diaconie groep of actie,s die gehouden worden namens de diaconiegroep

Als diaconale werkgroep van de HH.Laurentius&Elisabeth parochie, vinden wij onze inspiratie bij Jezus Christus, de Dienaar (Diakonos):

“Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen” (Mt, 20,28)

Onze patroonheiligen, Laurentius en Elisabeth, volgen Hem hier ook in. Ons vertrekpunt bevindt zich aan het einde van de Eucharistieviering, waarin wij, als gelovigen aangespoord worden om op weg te gaan, om wat wij ontvangen hebben, concreet vorm te geven. De klassieke werken van Barmhartigheid (Mt.25) zijn hierbij onze leidraad. Hiervan uit willen wij dienstbaar zijn, gericht op de parochie, stad en wereld. Kerkzijn is zowel naar binnen als naar buiten gericht, opdat wij in die ander die Ander mogen herkennen. Wij hopen zo ook dat de ander in ons, als kerkgemeenschap, die Ander herkent.

Als diaconale werkgroep trachten wij bovenstaande visie concreet vorm te geven, door ons te richten op de pijlers:

Parochie
Stad
Wereld

Parochie:
Binnen de parochie willen wij een open oog en oor te zijn en indien nodig door verwijzen naar de juiste hulpverlening.
Ontmoeting binnen de parochie, voor parochianen en wijkbewoners, zoals onder meer in de ontmoetingen rondom Advent en Veertigdagentijd en  omgekeerd huisbezoek en Inloophuis.

Stad:
Ontmoeting met de wijkbewoners
Ondersteunen van projecten gericht op de stad en haar inwoners
Interreligieuze ontmoeting en dialoog

Wereld:
Deelname aan het beraad Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) van het cluster Rotterdam Rechter Maasoever.
Ondersteunen van projecten, zoals de Advent en Vastenactie