Bedevaart naar Meersel - Dreef

Het Lourdes van de Noorderkempen


Meersel-Dreef_Het_Lourdes_v.d.Noorderkempen                Meersel-Dreef_Pater_Pio

MEERSE-LDREEF - HOOGSTRATEN      (bekend bedevaartsoord)

Meersel-Dreef is een deel van de fusiegemeenten HOOGSTRATEN.
Het is gelegen in het uiterste Noorden van Vlaanderen.
Vanuit Rotterdam te bereiken:
richting Breda/Tilburg , afslag Ulvenhout dan richting Strijbeek en volg borden Meersel-Dreef.

MERKWAARDIGHEDEN

De kapucijnen vestigden zich in Meersel-Dreef in 1687.
Hun eerste verblijfplaats, de oude schuur staat er nog.
In 1797 werden ze verdreven door de Franse Revolutie.
Van 1838 tot 1846 namen de Paters Trappisten van Westmalle het klooster over met de gedachte een nieuwe nederzetting op te bouwen.

Mede op aanvraag van de bevolking moesten de Trappisten plaats maken voor de Zonen van St. Franciscus.
In 1875 werden de Kapucijnen opnieuw plechtig verwelkomd door de ganse bevolking van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek.
In 1968 werd de kapelanij opgericht.

HET MARIA-PARK

Van bij de oprichting van de kerk en het klooster was er een park met volksdevoties.
De huidige grot werd gebouwd als inlossing van een belofte, gedaan door de Provinciale Overste van de Belgische Minderbroeders Kapucijnen, tijdens een woelige zeereis naar de missie in Pakistan.
Na drie dagen storm, dreigde de boot te vergaan in de zee.
Pater Jan Baptist Rutten uit Meerle, beloofde een grot te bouwen indien ze veilig mochten aanlanden.
Na zijn behouden thuiskomst werd deze Lourdesgrot opgetrokken in porfiersteen uit de groeven van Bierk (prov. Brabant, in de vallei van een bijrivier van de Zenne, Bos van Strihoux).
De grot werd plechtig ingezegend door Mgr. Pelckmans, geboren te Turnhout en Kapucijnerbisschop van de Lahore-missie in Pakistan op 20 oktober 1895.

IN HET MARIA-PARK VIND U:
* Zeven smarten van Maria. In halve ronde om de grot (1904)
* De kruisweg, 14 staties, met Calvarieberg en graflegging.
* De kruisweg uitgetekend met blokken: schaal 1/10
* Het beeld van de doodsangst van Jezus.
* De geseling van Jezus in overdekte kapel.
* H. Anna, moeder van de H. Maria (1955)
* H. Antomius, de volksheilige.
* H. Michael, aartsengel.
* H. Apollonia, marteldood in 249 in Alexandrië.
* H. Donatus, aanroepen tot bescherming in stormweer.
* H. Pater Pio. Een prachtig levensgroot bronzen beeld uit S.Giovanni R. Italië.

IN HET THERESIA-PARK VIND U:

* H. Lidwina van Schiedam. patrones van de gehandicapten.
* H. Jozef, de nederige timmerman uit Nazareth.
* H. Cornelius, aanroepen om bescherming voor kinderziekten.
* H. Rochus, ten tijde van de pest werd zijn bescherming gezocht.
* H. Geertrui van de Landen, dochter van Pepijn (Nijvel, 626-660)
* H. Goedelieve van de Gistel, beschermheilige voor de huisvrede.
* Het kerkhof van de Minderbroeders Kapucijnen, met een mooi beeld van St. Franciscus (Jos Wouters 1996)

IN HET HEILIG HART-PARK VIND U:

* H. Hartbeeld van de hand van de Beule uit Gent (1921).
* De rozenkrans. de 15 mysteries in reliëf. de Beule (1948).
* La Verna Berg. Stigmata van St.Franciscus. de Beule (1933).
* Margareta Maria Alacoque , devotie tot het H.Hart van Jezus.
* H. Franciscus van Assisi en de H.Clara, ordestichters.

Voor aanvraag van bedevaarten, H.missen en andere religieuze aangelegenheden kan men zich wenden tot de portier van het klooster.

Eucharistievieringen:
vieringen:    in de week .............07:00 en 19:00 uur.
Zaterdag..............................07:00, 17:30, 18:45 en 20:00 uur.
Zondag................................07:00, 8:30, 9:30 en 10:30 uur.
In de zomer bij goed weer alle vieringen aan de grot.

Telefoon vanuit Nederland:    0032.33.15.70.30
E-mail:       kapucijnen.meerseldreef@skynet.be

Activiteitenkalender
Laatste zaterdag van April te 20:00 uur opening van de meimaand met de gildes aansluitend met de kaarsenprocessie in het park.

Meimaand druk bezochte bedevaarten.

Pater Pio gebedsviering:
Elke 3de woensdag van de maand  om 19:00 uur met daarna verering van het Allerheiligste.