Bedevaart naar Dordrecht

Dordrecht_-_Heilig_Hout Dordrecht - Heilig Hout

Locatie St Antoniuskerk, Burg. De Raadtsingel 45, 3111 JG  Dordrecht
Datum zondag na 29 juni

Korte schets
In het begin van de 15e eeuw schonk Claes Scoutet, een Brugse burger van Dordtse afkomst, een deel van het Heilig Kruis (‘Heilig Hout’) aan de Grote of O.L. Vrouwekerk. Hij zou deze reliek persoonlijk hebben meegebracht van een reis naar het Nabije Oosten. De verering van deze reliek kreeg een bijzondere impuls, toen hij ongeschonden werd teruggevonden na de grote stadsbrand van 28/29 juni 1457. Dit was het begin van een lange reeks wonderen. Een mirakelboek vermeldt er 175. Vanaf 1458 werd ook jaarlijks op de zondag na Petrus en Paulus (29 juni) een ommegang door de stad gehouden, de zogeheten Kleine Ommegang.
In 1572 verdween de reliek.
In 1953 kreeg de nieuwe O.L. Vrouwekerk aan de Brouwersdijk een kruisreliek, die afkomstig zou zijn van het oorspronkelijke Dordtse H. Hout. Sinds 1957 werd jaarlijks een processie in de kerk gehouden, eerst op de oorspronkelijke datum, later op Goede Vrijdag.
Na sluiting van deze kerk in 2003 werd de reliek overgebracht naar de Antoniuskerk.
In 2006 hebben Dordtenaar Jan Wiersma en pastor Nico Hofstede de verering van het Heilig Hout nieuw leven ingeblazen. Jaarlijks vindt nu op de zondag na 29 juni de viering van het H. Hout in Dordrecht plaats, met lof en processie, en is er een feestmarkt op het kerkplein.

Meer informatie
http://www.katholiekdordrecht.nl