Bedevaart naar Den Hoorn

Den_Hoorn_St_Antonius_en_Cornelius

Den Hoorn – Heiligdomsvaart St Cornelius

Route: vanuit de H.H. Antonius en Corneliuskerk, Hoornseweg 12, Den Hoorn, naar de Maria van Jessekerk, Burgwal 20, Delft  
Datum: tweede zondag van september  


Korte schets
In de Middeleeuwen kenden Delft en het Westland verschillende bedevaartplaatsen, processies en ommegangen. Het bekendste voorbeeld is de verering van Maria van Jesse. Andere devoties betroffen Sint Joris (met een processie door het St Jorisgilde van De Lier naar Delft op 23 april) en Sint Cornelius (met al in de 9e eeuw een kerk in Honselersdijk en in de 14e eeuw een kapel net buiten de stadsmuur van Delft. Die kapel is verloren gegaan bij de stadsbrand van 1536). Als beschermer van het vee en de veehouders bleef Cornelius in het Westland vereerd worden.
In 1924 werd in Den Hoorn een Corneliusbroederschap opgericht, in 1990 omgevormd tot het ‘Gezelschap van Sint Cornelius’. Vanaf dat jaar organiseert dit Gezelschap een jaarlijkse Heiligdomsvaart vanuit Den Hoorn naar Delft. Deze tocht volgt tot aan de Delftse Binnenwatersloot de route van de oude Sint Jorisprocessie. In de binnenstad wordt een deel van de route van de eveneens Middeleeuwse Reliekenprocessie gelopen. Onderweg passeert men een aantal historische halteplaatsen met gelegenheid voor overweging en gebed. De tocht voert langs kerken van verschillende kerkgenootschappen en wordt afgesloten met een gebedsdienst in de Maria van Jessekerk.

Meer informatie
http://www.antonius-cornelius.nl/cornelius/index.htm