Bedevaart naar Den Haag

Den_Haag_-_Onze_Lieve_Vrouw_van_Eik_en_Duinen
Den Haag – Maria van Eik en Duinen

Locatie:
ruïne van de parochiekerk op de Algemene Begraafplaats Oud Eik en Duinen,  Laan van Eik en Duinen 38, Den Haag

 
Datum: Hemelvaartsdag (sinds 1988)  

Korte schets
Er is niet veel bekend over de verering tijdens de Middeleeuwen in het bij Den Haag gelegen dorpje Eik en Duinen. Waarschijnlijk was het een combinatie van de verering voor een splinter van het H. Kruis en voor Maria, in het bijzonder O.L. Vrouw van de Zeven Weeën (Moeder van Smarten) Mogelijk ging het om een wonderdoend Mariabeeld. In 1580 besloten de Staten van Holland de bedevaart met wortel en tak uit te roeien. Ondanks hevige protesten van de katholieken ter plaatse werd de kerk in 1581 afgebroken.
Desondanks bleef de plek pelgrims aantrekken in de daarop volgende eeuwen. Veel katholieken uit Den Haag en omgeving lieten er zich ook begraven.
In de twintigste eeuw zijn verschillende initiatieven genomen om de bedevaart nieuw leven in te blazen. Sinds 1988 wordt in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag een stille tocht gehouden vanaf de huidige Jacobuskerk aan de Parkstraat naar de ruïne op Oud Eik-en-Duinen. Onderweg worden voor de gebeden zeven intenties aangeboden, telkens naar aanleiding van een plaats die men passeert.

Meer informatie
http://members.home.nl/tettero/Westland/Eikenduinen.htm