Bedevaart naar Delft

Delft- Maria van Jesse

Locatie:
Mariakapel in de kerk van Maria van Jesse, Burgwal 20, 2611 GJ  Delft
 
Datum: (zondag na) 12 juni  

Korte schets
In 1327 kreeg Machteld, een blinde vrouw uit Den Haag, een droom waarin zij werd aangespoord een bezoek te brengen aan de parochiekerk van Delft (is nu de Oude Kerk). Daar moest zij om genezing bidden bij het nieuwe Mariabeeld. Na haar wonderbaarlijke genezing werd een dankprocessie gehouden, die jaarlijks werd herhaald. Deze ommegang werd op den duur de belangrijkste religieuze plechtigheid van het jaar. Dan vond ook de Delftse jaarmarkt met een kermis plaats. Het Mariabeeld overleefde de Beeldenstorm van 1566, maar verdween in 1572. Daarmee kwam ook aan de verering een einde.
In 1929 organiseerden leden van de Delftse studentenvereniging ‘Sanctus Virgilius’ voor het eerst weer een ommegang ter ere van Maria van Jesse, op de traditionele datum: de zondag na Sint Odulphus. Sindsdien vindt er elk jaar een ommegang plaats. In 1939 richtten de parochies van Delft het Gilde Maria van Jesse op om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.
Ook in 1939 werd een eikenhouten Mariabeeld aangeschaft, dat redelijk voldeed aan de beschrijving van het Mariabeeld uit de Oude Kerk. Het beeld is waarschijnlijk gemaakt tussen 1330 en 1340 in de omgeving van Keulen. Het staat nu in een apart toegankelijke kapel aan de westzijde, met ingangen aan de Jozefstraat en in de kerk. De meeste bedevaartgangers komen individueel.
De Maria van Jesse-ommegang start op de zondagochtend na 12 juni om 9.45 uur bij de Sint Hippolytuskapel en voert via een historische route langs de Oude en Nieuwe Kerk naar de Maria van Jessekerk. Daar wordt de eucharistie gevierd.

Meer informatie
Website Delftse Ommegang