Bedevaart naar Schiedam

Schiedam - Basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans SchiedamSchiedam_Basiliek
Singel 104 - 3112 GS  SCHIEDAM
Telefoon: 010 - 426 82 28
http://www.liduinabasiliek.nl

Openingstijden

Tijdens het Liduinajaar 2015 is de basiliek tot en met 3 oktober iedere donderdag, vrijdag en zaterdag, steeds van 12.00 - 16.00 uur, geopend voor bezichtiging en voor het bezoeken van de Liduina-tentoonstelling. Achter in de kerk staat een kleine verkoopstand voor geschenk-artikelen, (bid)prentjes, medailles, boeken en devotionalia. Er zijn vrijwilligers aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Haar feestdag is op 14 juni en 14 april

Liduina wordt op 18 maart 1380 (Palmzondag) geboren.
Op twaalf jarige leeftijd krijgt zij een huwelijksaanzoek, waarbij haar vader haar adviseert om deze niet af te slaan (men trouwde jong in die tijd).
Liduina ziet er vanaf en smeekt de Heer om haar hart van alle lichamelijke liefde te reinigen om haar leven geheel en al aan God op te dragen.
In de winter van 1395 wordt haar gebed verhoord.
Liduina komt tijdens het schaatsen ten val en breekt een rib.
Korte tijd later ontwikkelt zich ter plaatse een abces dat niet wil genezen.
Dit is het begin van een onvoorstelbaar lijden dat duurt tot haar dood in 1433.
Op 17 april 1433 wordt Liduina op het kerkhof van de Sint-Janskerk in Schiedam begraven.
De kist wordt niet in de aarde gezet en evenmin met aarde bedekt; hij staat op balken die dwars over de bodem van het graf lagen.
Het is Liduina's uitdrukkelijk verzoek om haar stoffelijk overschot niet met aarde in contact te brengen, omdat zij zelf meer dan dertig jaar geen voet op de grond heeft gezet.
Op 14 maart 1890 wordt de verering van Liduina door paus Leo XIII bevestigd en goedgekeurd, ook wel de zgn. Confirmatio Cultus genoemd.
Liduina is de patrones van de zieken en beschermheilige van stad (Schiedam) en parochie.