banner-pastorale school

Toegerust meehelpen in je eigen kerk

Zoals parochianen bereid zijn de parochie te ondersteunen als vrijwilliger, zo is de parochie op haar beurt bereid deze vrijwilligers te ondersteunen. Ervaring leert dat vrijwilliggers die voldoende kennis en vaardigheden hebben, met meer plezier en voldoening hun vrijwilligerswerk doen. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Pastorale School

Toerusting is voor zowel de vrijwilliger als de parochie een nuttige zaak. Maar hoe kom je aan die kennis en vaardigheden en dan liefst op een efficiente en effectieve manier? De Pastorale School! Deze heeft als doel de inzet en kwaliteit van vrijwiligers te bevorderen. Daartoe is een gevarieerd lesaanbod samengesteld, theologisch en didactisch doordacht, gegeven door professioneel geschoolde docenten. Er zijn 29 modules van maximaal 5 bijeenkomsten van 2 ½ uur. Na een paar algemene modules, kies je zelf de modules die bij je eigen interesse en vrijwilligerswerk passen.

Inleidende cursus

De Pastorale School begint met een inleidende module: Vrijwiliger in de kerk Dit is  een soort introductiecursus in 5 bijeenkomsten om wat meer kennis en inzicht te krijgen over vrijwilligerswerk in een parochie. Na deze module heb je wat meer inzicht en wat het betekent vrijwilligerswerk binnen de parochie te doen. En omdat elke module een afgerond geheel is, kun je ook na deze module besluiten of het iets voor je is en of je verder wilt gaan.

Interesse?

Geïnteresseerd in de inleidende module Vrijwilliger in de kerk? Laat het weten bij het secretariaat (010-4772752, email kathedraal@planet.nl). De kosten van de Pastorale school zijn voor rekening van de parochie. Bij voldoende belangstelling (8 personen) kan deze module in zelfs onze eigen parochie gegeven worden.
Meer informatie op de website van het Bisdom: Pastorale School

 

Inleidende module: Vrijwilliger in de kerk

De module is een combinatie van reflectie en kennisverwerving m.b.t. de eigen rol van de vrijwillig(st)er binnen en ten behoeve van de kerk als geloofsgemeenschap rond Jezus Christus.

Begonnen wordt met een bezinning op de eigen identiteit van gelovige vrijwillig(st)er: welke verlangens motiveren en inspireren de cursisten om actief te zijn in de kerk? Vervolgens wordt deze motivatie en inspiratie vertaald in termen van roeping en zending door Jezus Christus: door doopsel en vormsel delen alle gelovigen in de zendingsopdracht die Jezus Christus van zijn Vader heeft ontvangen.

Het vrijwilligerswerk vindt plaats in een kerkelijke context. Hoe ziet deze context er uit? Van welke groepen is er sprake in de parochie en wat zijn hun taken? Hier komt het onderscheid tussen leren, vieren, dienen en pastoraat ter sprake. Ook de diverse ambten en functies die de kerk kent worden kort verkend. 
Er wordt ingegaan op het grote belang van een goed, d.w.z. professioneel vrijwilligersbeleid in de parochie, dit in het kader van de vergroting van het zog. ‘zelfdragend vermogen’ van parochies: parochies zullen in de toekomst steeds minder kunnen ‘leunen’ op pastorale beroepskrachten en in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid moeten dragen.

Ten slotte wordt aandacht geschonken aan de missionaire dynamiek van de parochie en de rol van de vrijwillig(st)er daarin.

 

 
(ghf : 13-04-2016)