Jaren geleden waren er veel vrijwilligers. Door leeftijd, verhuizing en overlijden is het korps vrijwilligers flink uitgedund. Opvolgers staan niet in de rij en aspecten zoals geen tijd of zin vormen dikwijls de aanleiding om er niet aan te beginnen.

Met deze kennis wordt het snel duidelijk dat we er iets aan moeten doen om nieuwe vrijwilligers te werven voor onze kathedraal.

Aanmelden kan via een mail naar aanmelden als vrijwilliger.

Geeft u hierin aan welke taakgebieden uw belangstelling hebben. Als u meer informatie zou willen over een taakgebied, schroom niet en neem contact op met de contactpersonen, ze zullen u graag vertellen over hun aandachtsgebied.

Na uw aanmelding zal de vrijwilligerscoördinator met u contact opnemen voor een oriënterend gesprek waarbij samen wordt gekeken waar uw het best op uw plaats bent als vrijwilliger binnen onze parochie. Zie ook Vrijwilligersbeleid voor de procedure.

 

(ghf : 13-04-2016)