IK GEEF OM EEN PLEK WAAR IK MIJN GELOOF IN GOD KAN DELEN…DAAROM GEEF IK OM MIJN KERK.

In januari brengen wij de Actie Kerkbalans traditie getrouw onder de aandacht.

De kerk is een plek waar mensen zich thuis voelen; een plek die mensen samenbrengt en verbindt.

Parochies krijgen geen subsidies en onze kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden; mensen zoals u. Dankzij uw steun hebben we veel tot stand kunnen brengen in onze mooie kathedraal. Daarom voeren wij dit jaar wederom de actie om onze parochie gedurende het jaar financieel draaiende te kunnen houden.
Ook dit jaar vraag ik u als penningmeester om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans 20201

Door de handen in een te slaan kunnen wij er met zijn allen voor zorgen dat de actie een succes is. Met vereende krachten kunnen wij onze parochie steunen. Met uw financiële steun kunt u ervoor zorgen dat wij met zijn allen nog zo lang mogelijk kunnen genieten van en steun vinden in onze mooie kathedraal.

Nogmaals: GEEF VOOR JE KERK!

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer: NL 23 INGB 0000529226
t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth

Sherida Gouverneur, penningmeester
19-01-2020