Ter nagedachtenis aan Guus Elens

Onlangs bereikte ons het bericht dat Guus Elens op bijna 92 jarige leeftijd was overleden.

JNijs J 035xWij kennen Guus als een van de technische vrijwilligers in onze kerk. Jaren geleden is de ‘technische dienst’ gevormd.
Een groep vrijwilligers die allerlei technische klussen uitvoerde in het kerkgebouw. Je kon ze op de vreemdste plaatsen tegenkomen.
Op het dak of in de kruipruimtes en alles wat zich daar tussen bevond. Guus’ specialiteit was houtbewerken.

Guus was altijd bereid te helpen. Bijvoorbeeld de verbouwing van de parochiezaal, samen met andere vrijwilligers.
Herinnert u de glas-in-loodraampjes in de parochiezaal nog?
Deze kwamen uit de stookruimte achter het houten beeld van St. Josef. Niemand zag ze daar.
Hij maakte er twee houten kasten omheen en iedereen kon er in de parochiezaal van genieten.
Inmiddels zit het glas-in-lood weer op zijn plaats na de grote restauratie van het kerkgebouw.

Ook was hij een van de vrijwilligers die hielpen bij de restauratie van het grote orgel .
Hier werd de orgelkas uitgebreid. De orgelkas is een grote houten constructie waar alle orgelpijpen in staan.

Samen met zijn vrouw Diny, die heel wat kinderen op de Eerste Heilige Communie voorbereid heeft, hebben zij heel wat werk verzet in de parochie.

Op woensdag 4 september hebben wij Guus begraven op de R.K Begraafplaats St. Laurentius in Crooswijk.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen. Moge hij rusten in vrede.

Joop Nijs