Op vrijdag 25 januari hebben we in een plechtige uitvaartdienst afscheid genomen van Ildo.
Hij was geboren op 7 maart 1967 en is overleden op 19 januari 2019. Hij is dus 51 jaar geworden.
Niet heel jong, maar toch veel te jong om te overlijden en afscheid te moeten nemen van al je dierbaren.

Ildo stond nog middenin het leven ondanks het feit dat hij al jaren ziek was. De kanker ging steeds verder in zijn lichaam er was niets meer aan te doen.
Toch koos hij ervoor om op 19 oktober nog in het huwelijk te treden met Denise.
De huwelijksplechtigheid hebben we thuis gehouden omdat hij al ernstig verzwakt was door zijn ziekte.
Het huis aan de 1e Schansstraat was te klein om alle familieleden en vrienden te bevatten. Het was een mooie en tegelijk indrukwekkende bijeenkomst.
Daarna heeft hij toch nog mooie weken gekend totdat het echt niet meer ging.

Op vrijdag 18 januari heb ik hem nog het Heilig Sacrament der Zieken bediend en hebben we hem biddend aanbevolen bij de Heer.
In de uitvaartplechtigheid hebben we gelezen Matth. 14, 22 – 33. Deze tekst had ik al eens samen met hem gelezen toen hij al op zijn sterfbed lag.
De tekst spreekt over de ‘tegenwind op het meer’ . Ook hij had veel tegenwind in zijn leven door zijn ziekte. In het Evangelie zegt Jezus in de moeilijkheden van de wind ‘kom’.
We hebben gebeden dat de Heer ook tot Ildo spoedig zou zeggen ‘kom, ik neem je bij de hand’.
Hoe moeilijk het afscheid voor zijn dierbaren ook is, we mogen erop vertrouwen dat de Heer hem bij de hand heeft genomen om hem in liefde te laten thuiskomen.
We hebben Ildo gecremeerd in het crematorium op de R.K. Begraafplaats ‘Sint Laurentius’ Tot het laatst werd hij daar begeleid door veel familieleden en vrienden.
Dat hij moge rusten in de vrede van de Heer.

Pastoor Chris Bergs
26-02-2019