In samenwerking met Missio Aachen steunt Missio Nederland in de Wereldmissiemaand in het bijzonder drie projecten in Noordoost-India.

foto 1

Twee aan twee gaan de ‘Touring Sisters’ naar de dorpen in de deelstaat Arunachal Pradesh in de Himalaya.
De rondtrekkende zusters franciscanessen verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van de dorpen, die horen bij het bisdom Itanagar.
Veel inwoners van de bergdorpen horen tot het volk van de Nyishi, het grootste van de 30 inheemse volken in Arunachal Pradesh.

De huisbezoeken die de zusters afleggen zijn van groot belang voor het geloofsleven van de dorpsbewoners.
Vaak kunnen zij vanwege de politieke situatie hun geloof niet of nauwelijks praktiseren en verdiepen. Kerkdiensten vinden veelal plaats in andere gebouwen, zoals bijvoorbeeld een basisschool.

De deelstaat Assam is bekend vanwege de thee. Het zijn meestal vrouwen die op de theeplantages de theebladeren plukken, want zij zijn snelle plukkers.
Vaak zijn ze analfabeet en worden ze uitgebuit. Door de grote armoede zijn ze makkelijk slachtoffer van mensenhandel en van orgaanhandel.

Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes bewust van de gevaren. Deze bewustwording doen ze met behulp van straattheater, waarbij jongeren zelf rollen spelen.
Ook geven de zusters onderwijs. Van het leren lezen, schrijven en rekenen tot het durven opkomen voor je rechten.

foto 2

Ook in de deelstaat Meghalaya zijn Touring Sisters actief. Deze zusters behoren tot de Missionary Sisters of Mary Help of Christians.
Zij bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers. Het werk in de mijnen gebeurt op de meest primitieve manier, zonder enige vorm van veiligheid.
Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. Nog in december vorig jaar verdronken 15 jongeren in een mijn toen plotseling water uit een rivier naar binnen drong.
Ondanks een grootschalige reddingsoperatie kwam de hulp te laat. Slechts twee lichamen konden worden geborgen.

foto 3

Toch nemen de arbeiders het risico op de koop toe. Alleen zo kunnen zij en hun gezinnen overleven. Maar er vallen niet alleen slachtoffers onder mensen.
Ook het milieu heeft eronder te lijden en is ernstig vervuild. De mijnen vergiftigen rivieren en het grondwater met zware metalen. Op veel plekken kunnen de inwoners alleen nog regenwater drinken.

Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Missio wil het pastorale werk van de zusters graag financieel ondersteunen. Uw bijdrage helpt daarbij!

Op zondag 20 oktober is de 2de collecte bestemd voor het werk van Misso
Maar u kunt ook u bijdrage overmaken op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MissioWereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl

Diaconie groep
11-09-2019