HET BELANG VAN MISSIEWERK

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne tijdens Pinksteren brengen we missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.

Geloven in de ander.
Een wereldwijde missie

Maya vrouw 92x 150x150Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Een wereldwijde missie. Zuster Willy van Mer, Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart in Kameroen en missionair werker Jet Nauta in Mexico werken vanuit hun geloof en het vertrouwen in de ander. Zij werken aan een wereldwijde missie. Gedreven door hun geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en missionair werkers op pad. Zij maken zich sterk voor de meest kwetsbare mensen. Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht, armoede en uitsluiting. Zij geloven in de kracht van de mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen.

Solidair met de inheemse Maya’s in Mexico

Jet 112x 150x150Jet Nauta (47) is geraakt door de barre omstandigheden waaronder de Maya’s in het zuiden van Mexico leven. Daarom werkt Jet bij de vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico, maar met zeer rijke bodemschatten. Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking. De Maya’s wonen op land dat interessant is voor de overheid en grote organisaties. Zij worden bedreigd en van hun land verjaagd.

 

Zuster Willy moest het land uit vluchten

Zuster Willy 102x 150x150Zuster Willy van Mer (72), Missiezusters Catechisten van het Heilig Hart is missionaris in Kameroen. Dat land moest zij eind vorig jaar verlaten vanwege dreigend geweld. Met pijn in haar hart verliet de gedreven zuster haar kliniek in Baba. Na bijna veertig jaar als missionaris in Afrika gewerkt te hebben was zij plotseling een vluchteling met een reistas. ‘We hoorden schieten en zijn snel naar binnen gegaan,’ vertelt zuster Willy. Samen met zwangere vrouwen die bijna moesten bevallen, moest zij schuilen.

 

Drie van de vele mensen die elke dag hun werk doen vaak onder moeilijke omstandigheden.
Voor hun  en alle andere wordt in de Week van Nederlandse Missionarissen aandacht gevraagd en de 2de collecte van Pinksterzondag zal voor de WNM zijn.

Diaconie groep
05-05-2019