Pakistan

VASTENACTIE 2017  - EIGEN PROJECT RRM

De parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever is in contact gekomen met een organisatie in Pakistan die vervolgde christenen helpt: Human Friends Organisation (HFO). De directeur Sajid Christopher, een activist voor mensenrechten, was in Rotterdam en heeft de MOV-groepen gevraagd mee te helpen om in het dorp Kushnur een zorgboerderij op te zetten voor slachtoffers van godslastering en gedwongen bekering. De groepen hebben besloten om de opbrengst van de Vastenactie 2017 te besteden aan de financiering van drie of vier koeien voor deze zorgboerderij.

Over Pakistan

In Pakistan is 95% van de bevolking moslim. De Islam telt strenge en minder strenge stromingen. De wetten in Pakistan zijn sterk beïnvloed door de strenge stromingen, met als gevolg dat christenen en hindoes vaak ongelijk behandeld worden. Veel christenen wonen in de provincie Punjaab. Daar spelen ook de meeste zaken van godslastering en gedwongen bekering. Bij godslastering komen militante groeperingen met valse beschuldigingen tegen christenen bijvoorbeeld dat zij de Koran verscheurd zouden hebben, of beledigingen op facebook gezet zouden hebben.
De beschuldiging hoeft niet bewezen te worden, maar brengt mensen wel in de gevangenis, worden door politie mishandeld met stokslagen of elektrische schokken om maar te bekennen. Ze komen terecht in langdurige processen, met de dreiging van levenslang of de doodstraf. Gedwongen bekering gebeurt vaak met christenmeisjes die weinig onderwijs gehad hebben. Zij gaan werken als dienstmeisje bij een Islamitisch gezin, worden seksueel misbruikt en dan gedwongen om zich te bekeren tot de islam en te trouwen met de misbruiker.
De slachtoffers van godslastering en gedwongen bekering zijn bijna altijd zwaar getraumatiseerd. Hun familieleden worden bedreigd met geweld en brandstichting. Bijna altijd betekent dit verhuizen naar een veiligere omgeving. Zonder hulp bij herhuisvesting, inkomen, werk, zonder medische verzorging, rechtshulp en psychologische steun kunnen slachtoffers en familieleden nauwelijks overleven.

Over Human Friends Organisation (HFO)

Human Friends Organisation is een van de christelijke organisaties die deze hulp geven. Zij zet zich in voor mensenrechten en vrijheid van religie. HFO pleit voor gelijke rechten voor religieuze minderheden, o.a. in de rechtspraak. Uitgangspunt is dat menselijke waardigheid voor iedereen geldt.

pakistaan 2

Over het project

De praktijk laat zien hoe moeilijk het voor de slachtoffers en hun familieleden is om een nieuwe start te maken. HFO heeft nu het plan om een zorgboerderij met melkvee op te zetten. Families kunnen daar drie jaar verblijven. Intussen werken ze op de boerderij en krijgen een behandeling van hun trauma. Zo nodig ook onderwijs. Veel van de slachtoffers komen van het platteland en hebben weinig onderwijs gehad. Na de drie jaar gaat HFO de mensen helpen bij hervestiging.
De boerderij komt in een christelijk dorp: Kushnur, in de omgeving van Lahore. HFO heeft daar al een stuk land en ze heeft er een nieuw gebouw waar gezinnen gehuis-vest kunnen worden. Maar mensen zijn vrij om elders in het dorp te gaan wonen. De kinderen gaan naar de dorpsschool. HFO wil beginnen met twee of drie slachtoffers van godslastering en drie van gedwongen bekering. De start is gepland in 2017 en de duur is drie jaar. Wanneer het goed verloopt volgt uitbreiding naar 13 families.

Over het dorp Kushnur en omgeving

De dorpsbewoners zijn christenen en voelen zich betrokken bij het project. Ook het dorpshoofd en de plaatselijke priester steunen het initiatief. De dorpen in de omgeving zijn moslim en wat bijzonder is: de verstandhouding is goed. Er is wederzijds respect en sommige activiteiten gebeuren gezamenlijk. Bovendien zijn het allemaal boeren, hun sociaal economische positie is gelijk.
De kinderen uit de moslimdorpen gaan in het christelijke dorp naar de middelbare school, de enige in de omgeving. HFO heeft in de omgeving geslaagde bijeenkomsten gehouden met als onderwerp de relatie tussen moslims en christenen, die gebaseerd moeten zijn op wederzijds respect. Dit heeft bijgedragen aan de verbetering van de onderlinge contacten. De slachtoffers lopen in het dorp en de omgeving geen gevaar.

Over de boerderij

In het dorp is al ruimte vrij voor een stal. Het is op het platteland van Pakistan gebruik dat de koeien ’s morgens naar het land gebracht worden en ’s avonds weer opgehaald worden om ’s nachts in op stal te staan. Een deel van het land dient voor de verbouw van voedsel voor mens en dier, een ander deel voor de koeien. In geval van ziekten is er een veearts in de buurt.
De verkoop van melk levert inkomen op want de mensen houden van verse melk. HFO gaat de melk vanuit de stal in het dorp verkopen. pakistaan 4
De bedoeling is te beginnen met vier of vijf koeien, die in Pakistan gekocht worden. Zij zijn bestand tegen het klimaat met hele warme dagen en soms koude nachten.
Een vast onderdeel van het programma is de traumabehandeling. Die bestaat uit twee onderdelen: hulp van een psycholoog en spirituele zorg van een priester met ervaring op dit terrein. Daarnaast zijn er vrijwilligers als mantelzorgers beschikbaar.

Over de financiering

Een melkkoe kost in Pakistan, omgerekend € 1376,-. De Vastenactie gaat ook een bijdrage leveren. De gemaakte schatting is: Bijdrage parochies € 6200,- Bijdrage Vastenactie € 3100,- Totaal voor HFO € 9300,- Met zo’n bedrag kunnen een aantal koeien gekocht worden en kan ook een deel van de verzorging betaald worden.
U kan u bijdrage in het Vastenactiezakje doen en dit in de kist van de Vastenactie deponeren of overmaken op de rekening van de parochie o.v.v. Vastenactie2017 Rekeningnr is: NL23 INGB 0000 5292 26 Diaconiegroep


Diaconiegroep