Vacature: Secretaris van het kerkbestuur

logo top

Vacature: Secretaris van het kerkbestuur

Het parochiebestuur zoekt  een  nieuwe secretaris.
Het gaat hierbij om een door het  bisdom benoemde onbezoldigde functie.

Functie

De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beleid en geeft leiding aan het parochiesecretariaat.
Samen met de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester vormt de secretaris het dagelijks bestuur van de parochie.

Taakomschrijving

 • Verzorgt de archivering van alle bestuursstukken en correspondentie.
 • Verzorgt de inkomende en uitgaande post.
 • Geeft leiding aan de notuliste van het bestuur en archiveert alle bescheiden.
 • Verzorgt de uitnodiging en agendeert de bestuursvergadering in samenwerking met de voorzitter van de bestuursvergadering.
 • Maakt als lid van het dagelijks bestuur deel uit van het periodieke overleg met het bisdom.
 • Zal na overleg met voorzitter en/of vice-voorzitter in voorkomende situaties optreden als woordvoerder namens de parochie bij het bisdom en andere kerkelijke- en burgerlijke instanties.

Gevraagd

Het parochiebestuur zoekt een kandidaat met de volgende eigenschappen:

 • Voelt zich betrokken bij de parochie.
 • Kennis van en ervaring met het beleidsmatig besturen.
 • Teamspeler met gevoel voor samenwerking.
 • Innovatief denker in relatie tot continuïteit van de Rooms Katholieke Kerk.
 • Voldoet aan eisen: lid van Rooms Katholieke Kerk en in het bezit van een VOG.

Het parochiebestuur vergadert om de zes weken (met uitzondering van een periode in juli en augustus).

Aanmelden

Bent u de kandidaat die we zoeken? Spreekt deze functie u aan en past het bij u?
Dan  bent u wellicht de nieuwe secretaris van het parochiebestuur.

Voor nadere informatie en voor een kennismakingsgesprek contact opnemen met de voorzitter en of vice-voorzitter van het parochiebestuur via parochiebestuur@kathedraalrotterdam.nl

Kerkbestuur
29-04-2017

Afdrukken E-mail