Ontvang het zegel van de Heilige Geest

Vormsel

Zondag 21 mei zal onze bisschop Mgr. Van de Hende in de kathedraal het Sacrament van het Vormsel toedienen aan jongeren uit parochies van Rotterdam Rechter Maasoever.
Onder hen ook zeven uit onze eigen parochie.

De vormelingen in onze parochie krijgen elke zondag vormselcatechese van het duo Limarley Kingsale en Octavio dos Santos.

Wekelijks houden zij ons hier op de hoogte.

Vormelingen in voorbereiding

Laatst bijgewerkt:   19 april 2017   (5 van 10)

Zondag 19 maart : Kennismaking

De bijeenkomst begint om 12:30 in de Laurentius-zaal, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om eerst naar de Eucharistieviering te gaan. Het is een gezamenlijke bijeenkomst van de vormelingen, hun ouders en de begeleiders. Dit is voornamelijk bedoeld om met elkaar kennis te maken en wat praktische zaken te bespreken.


Zondag 26 maart : Eerste les

Om 12:30 als de parochianen in de Elisabethzaal koffie drinken, verzamelen de vormelingen zich in de Laurentius-zaal. De voorbereiding gaat nu echt beginnen. De vormelingen interviewen elkaar om elkaar wat beter te leren kennen. Ook de pastor komt even langs om meer persoonlijk kennis te maken. Deze week gaat het over de Sacramenten: wat is een Sacrament, welke zijn er? Wat betekenen ze eigenlijk? Het lijkt basiskennis, is het ook, maar het is wel goed ervoor te zorgen dat iedere Vormeling deze basiskennis heeft.


Zondag 2 april : Verbinding maken

Voor de derde keer komen de Vormelingen bijeen na de zondagsviering. Het thema deze week is verbinding maken. De vormelingen krijgen de vraag: hoe maak je verbinding met mensen? Met vrienden afspreken, Facebook en WhatsApp worden genoemd.
Van verbinding maken met mensen, maken we de overgang naar verbinding maken met God. Hoe doe je dat, verbinding maken met God? Bidden! En bidden, hoe doe je dat dan? Daar heeft Jezus ons bij geholpen. We lezen een stuk uit Matteüs hoofdstuk 6, het stuk waarin Jezus zijn volgelingen leert bidden: het Onze Vader.
Maar we doen nog meer. Als je dan verbinding met God gemaakt hebt, dan kun je je ook afvragen: wat betekent bidden voor jou. De vormelingen schrijven hun antwoorden op een flipover: een ‘wordcloud’. Er ontstaat een ‘word cloud’ met uitspraken variërend van ‘God om raad vragen’ tot ‘Je zorgen bij God neerleggen’ en ‘Vergeving vragen’. Het levert genoeg zinvolle gespreksstof!
Aan het eind van de les nog even de herinnering: het werkboek bevat ook een kaartje met de tekst van het (nieuwe) Onze Vader, kun je thuis ook nog even oefenen.


zondag 9 april - Palmpasen

Op Palmpasen lopen de Vormelingen niet in processie met Palmpasenstokken, de vormselvoorbereiding gaat gewoon door. Het thema van deze week: Missie van Jezus. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het Koninkrijk van God op aarde brengen en ook daarin kunnen we hem volgen. We lezen uit Lucas 4, de passage met 'Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan.'
We vragen ons af, hoe ziet de aarde er nu uit: honger, oorlog, armoede, onrecht. En dan het Koninkrijk Gods: vrede, gerechtigheid etc. De voor de hand liggende vraag volgt: hoe gaan wij, Jezus navolgend, de aarde een beetje laten lijken op het Koninkrijk Gods? Genoeg stof tot verdieping. Het wordt een drukke week, deze Goede Week. Op het programma staat onder meer het bijwonen van enkele vieringen. Ook de Chrismamis, immers tijdens deze Mis wijdt de bisschop het Chrisma. En die met balsem verrijkte olijfolie gaat ook voor hun eigen Vormsel gebruikt worden. Vanzelfsprekend staan Witte Donderdag en Goede Vrijdag ook op het programma. De Paaswake wordt echt bijzonder: twee van de vormelingen zullen dan het sacrament van het Doopsel ontvangen!
Op Eerste Paasdag mogen ze uitslapen, deze zondag geen vormselvoorbereiding.

maandag 17 april - Paasmaandag

Deze week geen vormselvoorbereiding. Toch is het een drukke week geweest, tenminste dat was de bedoeling voor de Goede Week. De vormelingen zijn dan wel op hoogte van de Chrismamis, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, het blijven natuurlijk wel tieners. De opkomst valt dan ook een beetje tegen. Niet alle avonden zijn ze er allemaal, een enkeling is er op enkele avonden.
Dan de Paaswake, er wordt gedoopt, gevormd en de Eerste Heilige Communie ontvangen. Ook 2 vormelingen worden gedoopt, hun Vormsel en Eerste Heilige communie ontvangen ze over een maand. Met Pasen geen bijeenkomst, komende zondag na de viering zijn we er weer allemaal en gaat de Vormselvoorbereiding weer volle kracht vooruit verder.

 

<wordt vervolgd>

 


 

AfdrukkenE-mail