logo top

Vacature kerkbestuur: Secretaris

Het parochiebestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris. De huidige secretaris is wegens persoonlijke omstandigheden gestopt.
Het parochiebestuur is nu op zoek naar een vervanger. Wilt u dat zijn?

Functie
De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beleid. Samen met de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester vormt hij of zij het dagelijks bestuur van onze parochie.

Taakomschrijving

  • Verzorgt de archivering van alle bestuursstukken en correspondentie.
  • Verzorgt de inkomende en uitgaande post.
  • Zorgt voor notulen en archiveert alle bescheiden.
  • Verzorgt de uitnodiging en agendeert  de bestuursvergadering.
  • Zal samen met de vice-voorzitter namens de parochie als woordvoerder optreden in overleg of onderhandeling met Bisdom en andere kerkelijke  en burgerlijke instanties.

De secretaris kan zich laten bijstaan door een ambtelijke secretaris, die de notulen verzorgt.

Gevraagd
We zoeken een kandidaat met de volgende kenmerken:

  • voelt zich betrokken bij de parochie
  • draagt onze parochie een goed hart toe
  • kennis van en ervaring met besturen
  • teamspeler, wilt graag samenwerken
  • doet recht aan de inbreng van de verschillende zijden

Het parochiebestuur vergadert om de zes weken.

Aanmelden
Bent u de persoon die we zoeken? Spreekt deze functie u aan en past het bij u, dan bent u misschien wel de nieuwe secretaris (m/v) die we zoeken.  
U kunt voor nadere informatie en voor een kennismakingsgesprek contact opnemen met het bestuur, parochiebestuur@kathedraalrotterdam.nl

Publicatie datum 18 april 2017

AfdrukkenE-mail